Lokalpolitik

Bro adgangsvej til ny bydel

To rundkørsler skal skabe en glidende trafik over jernbane og til station

STØVRING:Oprindeligt var politikerne i det gamle Støvring byråd overbeviste om, at en tunnel under jernbanesporene frem til det nye boligområde Støvring Ådale var den bedste vejløsning rent økonomisk. Men efter ekspertundersøgelser har en vejbro vist sig at være den mest økonomiske, der på samme tid giver mulighed for en tidlig anlægsstart og dermed hurtig færdiggørelse. Afgørende for Rebild byråds beslutning om valg af en vejbro har været, at en tunnel med lavt grundvandsstand i området vil kræve bortpumpning af grundvand hele året med driftsudgifter til følge. Ekstra rundkørsel Den nye bydel øst for jernbanesporene skal i forlængelse af vejbroen forbindes med Hobrovej via en vejkorridor mellem det tidligere fjerkræslagteri og erhvervsområdet Mercurvej. Stod det til medlemmerne af teknik- og miljøudvalget, så skal der etableres en rundkørsel i udfletningen i Hobrovej og midtvejs mellem Hobrovej og jernbanesporene et t-kryds for at kunne forbinde den nye vej med Mercurvej og jernbanestationen. Argumentet har været, at tre rundkørsler inklusiv den planlagte lige øst for jernbanesporene i det nye boligområde vil være for mange på så kort en strækning. Men denne holdning har økonomiudvalget været uenige i, da den mener at en rundkørsel som alternativ til t-krydset vil være med til at skabe en glidende trafik via Hobrovej til Støvring Ådale og erhvervsområdet Mercurvej samt jernbanestationen. Detailprojekteringen af vejanlægget går nu i gang hurtigst muligt, og går alt som planlagt vil den nye vejbro stå klar til august næste år.