Bro-arbejde indledes i oktober

Den vestlig del af den delvis kollpasede vejbro skal rives helt ned, mens det endnu overvejes, om den østlige del (fotoet) kan genbruges. Arkivfoto: Anders Bach

Den vestlig del af den delvis kollpasede vejbro skal rives helt ned, mens det endnu overvejes, om den østlige del (fotoet) kan genbruges. Arkivfoto: Anders Bach

AALBORG:Vejdirektoratet fralægger sig ethvert ansvar for det bro-kollaps i Nørresundby, der 25.april i år kostede en brobygger livet. Samtidig ligger det nu fast, at arbejdet med opførelse af en ny bro sættes i gang til oktober. Det er netop gennem spørgsmål til trafikministeren, Flemming Hansen (K), kommet frem, at det i direktoratet var kendt helt tilbage til januar i år, at stilladskonstruktionen, der skulle bære betonbroen, var helt utilstrækkelig. Præcist som ansatte på stedet havde talt om længe, inden broen på få sekunder var styrtet sammen. - Men stilladskonstruktionen og alle procedurer ved bygning af broen, er alene entreprenørens ansvar. Og det fremgår tydeligt af kontrakten på broen, at direktoratet ikke har ansvar for noget konstruktionsmæssigt, at det alene ligger hos entreprenøren, siger Jens Lützen, souschef i Vejdirektoratets anlægsafdeling. Entreprenøren på broen er Colas Danmark A/S, der netop har besluttet, at en ny bro påbegyndes til oktober. Den vestlige stump af broen ind mod Nørresundby skal rives helt ned, mens der endnu regnes på, om man kan genbruge den østlige stump af broen. Byggeriet af en ny bro vil vare et år. Og i den tid afregner Colas Danmark A/S 100.000 kroner om ugen til Vejdirektoratet i bod for forsinkelse af broen. Den kollapsede bro, skulle have været afleveret til Vejdirektoratet 15. juni i år. -Politiske røster om, at Vejdirektoratet burde have ageret på, at det i januar kom frem, at stilladset var underdimensioneret, er ikke retfærdige. Direktoratets folk har ingen ekspertise i konstruktion eller brobyggeri. Derfor var der entreret med et fagtilsyn, der havde den opgave for direktoratet og var direktoratets repræsentant på byggemøderne, forklarer Jens Lützen. Dette fagtilsyn påpegede på et byggemøde i januar, at stilladset ikke var tilstrækkeligt. Og det og flere andre ting blev igen påpeget på et byggemøde i april. Under-entreprenørerne, der byggede på stedet, gjorde blot ikke noget ved det, men fortsatte byggeriet på et stillads, der måtte give efter. Og det gjorde det 25.april, da der på få minutter blev hældt mange ton beton ud i den form til broen, der hvilede på det underdimensionerede stillads. Det har ikke været muligt at få oplyst fra Hans Oluf Krogh, der er direktør i Colas Danmark A/S, om forsikringsdækningen vedrørende den arbejder, der mistede livet, og de store bøder hver uge, falder væk som følge af den endelige dokumentation af, at ulykken ikke kunne undgås, fordi konstruktionen ikke stod mål med det, der var nødvendigt. Hans Oluf Krogh er i Helsinki og ingen andre i Colas Danmark A/S udtaler sig i bro-sagen, oplyses det hos Colas Danmark A/S.