Mariagerfjord

Bro i søgelyset

Politikere ser på broen over Løgstørvej

Det omstridte projekt for en sikring af skolevejen til Rosendalskolen over jernbanebroen på Løgstørvej var emnet for et fælles møde, som forleden blev afholdt mellem teknisk udvalg og børne- og familieudvalget. Man besluttede at besigtige området 9. maj og drøfte de forskellige muligheder, der er i spil for en sikring af skolevejen, oplyser formand for børne- og familieudvalget, Mogens Jespersen (V).