Bro lukket med kort varsel

Rådgivende Ingeniørfirma fandt at Simestedbro var tæret op

Simestedbro, der går over Simested Å udenfor Simested, blev lukket med øjeblikkelig varsel i går. Arkivfoto: Henrik Bo

Simestedbro, der går over Simested Å udenfor Simested, blev lukket med øjeblikkelig varsel i går. Arkivfoto: Henrik Bo

SIMESTED:En forfalden bro ved Simested i Vesthimmerland blev i går sidst på eftermiddagen lukket med øjeblikkelig varsel af Vesthimmerlands Kommune. Det sker efter at et ingeniørfirma har gennemgået broens tilstand for kommunen. Gimsing & Madsen A/S, der er rådgivende ingeniørfirma, med hovedkompetencer inden for områderne broer, anbefalede efter en inspektioner kommunen at lukke Simestedbro øjeblikkeligt. - Og det råd kan vi naturligvis ikke sidde overhørig, siger Erland Laugesen, der er sagsbehandler i Vesthimmerlands Kommunes afdeling for Vej og Trafik. Broen var i efteråret sidste år genstand for et borgermøde, hvor godt 55 lokale var mødt frem for at drøfte den forfaldne bro ved Simested og dens fremtid. Der er på forhånd givet tilsagn om, at en ny bro har topprioritet på dette års budget, men om lukningen kommer til at betyde, at arbejdet bliver rykket frem er endnu uvist. - Vi har kun lige fået meldingen, så hvad der videre kommer til at ske, det må vi drøfte i de kommende dage. Nu er det vigtigste at få broen lukket, siger Erland Laugesen. Der kører omkring 900 biler om dagen over broen. Lokalbefolkningen har længe har levet med, at den lokale bro har været delvist afspærret. Den har gennem flere år været i færd med at smuldre. Broen, der går over Simested Å lige uden for Simested, er 60-70 år. Det er broens gamle jernkonstruktion, der er tæret op.