Brobisser

ledende politikere, der undlader at iværksætte store, nye trafikinvesteringer hvor de er mest nødvendige.

Vi har netop erfaret, at vor bro-ivrige trafikminister Hansen, har fået modspil til sit Fehmernbelt-projekt, som han har drøftet så længe med sin tyske kollega, trafikminister Tiefensee. (Et fornøjeligt navn, når der skal drøftes broprojekter!) Aktuelt er der sket det mirakuløse, at nogle medlemmer af det danske folketing, bedre sent end aldrig, har fået den geniale idé at kaste et blik på et almindeligt skoleatlas og her erfaret, hvad en kronik i dette blad fremhævede for måneder siden: at efter murens- og sovjetblokkens fald, med deraf følgende flytning af ”Europas tyngdepunkt” mod øst, bør en evt. ny forbindelse mellem København og Centraleuropas hovedstad, Berlin, ikke gå via Rødby og Hamborg, men den langt kortere via Gedser og Rostock. Endnu mere mirakuløst er det, at skoleatlaskiggerne kommer fra de Radikale og Dansk Folkeparti, altså just de partier, der elsker at hade hinanden. Sig så ikke, at der ikke kan komme noget godt ud af et skoleatlas, vel at mærke et ajourført sådant! Vi har oplevet en Rødby- begejstret minister, der kommenterer tyskernes manglende lyst til at yde bidrag til hans broprojekt (mistanke: de har også skoleatlasser i Forbundsrepublikken), med, at så kan Danmark statsgarantere tre fjerdedele af byggesummen. Han er overbudt af sin partifælle og trafikordfører, den søde Henriette Kjær, med hendes forslag om at vi Danmark bør garantere for hele beløbet, når nu de nærige tyskere ikke vil. Da fru Kjær tidligere blev fyret som minister på grund af rod i privatøkonomien, er det tankevækkende at hun nu finder sig kompetent til at mene noget om en statsinvestering på mindst 40 mia. kr. Hvis hendes forventninger om engang at kunne efterfølge skohandleren som trafikminister skulle blive gjort til skamme, så bør samfundet, for ikke at miste denne faglige kapacitet, nok overveje at tilbyde hende et professorat i trafik- og byplanlægning. Nu afventer vi at Helle Thorning & Co. tilslutter sig uvennerne i RV og DF, hvorefter minister Hansens Rødbylinie er politisk død. Er disse overvejelser om Gedser kontra Rødby egentlig vigtige for Nordjylland? Ja, mon ikke! Uanset om vi laver bro fra Rødby eller Gedser, så tilgodeses ”Udkants-Nordjylland” ikke. Vores udkantsstatus vil tværtom forstærkes. At gøre rejsen fra Jylland (nord for Horsens) til hovedstaden 120 km kortere, via den tidligere omtalte Kattegatforbindelse (bro/dæmning) fra Hov over Samsø til Sjælland vil derimod være af enorm betydning for den nordlige del af hovedlandet. Kattegatforbindelsen er blevet positivt kommenteret af borgmestrene fra Kalundborg, Samsø og Odder. Fint nok, men endnu vigtigere er det, at nordjyske politikere nu går ind i sagen. (NORDJYSKE’s forside 5.6.). Der er sammenhæng mellem nationale, regionale og kommunale investeringer. Sat på spidsen, vil kattegatforbindelsen ”helt nede” i Odder eksempelvis kunne reducere risikoen for at Rakkeby skole ”helt oppe” ved Hjørring nedlægges. Mens Radikale og DF på Christiansborg nu for en stund åbenbart kan samarbejde med at se på atlassets Europakort, så bør nordjyske politikere gøre ligeså ved at se på atlassets Danmarkskort, forstå, at her er en sag der samler, og for en stund glemme de (overdrevne?) partipolitiske skillelinier der så ofte gøres til genstand for heftige debatter her i spalterne. Så vi kan få den kattegatforbindelse, før Østdanmark får sin bro til Tyskland, før Nordsjælland far sin tunnel til Helsingborg og før vi heroppe bliver reduceret til turistluderkarle, der blot skal eksistere for at servicere københavnere på Skagen og tyskere i Løkken. Tyskernes minister hedder Tiefensee. Vi nordjyder har til gengæld en fornuftig politiker der hedder Hav. Godt gået, at du nu er ved at få samling på tropperne, Orla! Fortsæt evt. ved at hente inspiration på ”Trafikdagene” i august på landets bedste universitet. Det ligger for resten i Aalborg. [ M.C. Holst, Vollerupvej 49, Em ved Vrå, er landinspektør og fhv. trafik- og byplanlægger.