Skolelukninger

Broderskab - om at lukke Ørnevejens Skole

SKOLELUKNING:En mulig ny skolestruktur har åbenbart formået at forbrødre Venstre og Socialdemokratiet, så der vil kunne opnås et bredt forlig. Det kan heller ikke have været så svært, da indstillingen til ny skolestruktur er blottet for politiske visioner, holdninger og idéer. Der er ikke basis for intern uenighed, hvis man ikke synes, man behøver at argumentere for sine beslutninger udadtil. Man har ladet forvaltningen regne på, hvad der kan lade sig gøre – og bestemt, at det er det, der så skal ske. Og jo, det kan godt lade sig gøre, at lukke Ørnevejens skole – men vi mangler stadig svar på det enkle spørgsmål: hvorfor netop Ørnevejens skole? Og vi har spurgt både Venstre og Socialdemokratiet. Men at svare på et ”hvorfor” kræver politisk stillingtagen. Det kræver forklaringer, der er svære at give, når man endnu ikke har forholdt sig til, for eksempel hvad man vil med kommunens 10. klasser eller skolebygningernes standard og egnethed. Eller når man tilsyneladende fra den ene dag til den anden (fra 14. til 15. marts) kan beslutte, at Ørnevejens skole 12 specialklasser glimrende kan overflyttes til Abildgårdskolen, der alligevel har specialklasser. Klasser, der rummer børn med ganske andre vanskeligheder end de børn, man på Ørnevejens skole gennem årene er blevet rigtig gode til at integrere. Så gode at andre kommer for at lære af det. Vi håber, at selvtilfredsheden over at kunne tale sammen ikke lukker politikernes ører for den store utilfredshed, der er blandt ansatte, elever og forældre med den ubegrundede udpegning af skoler til lukning. Og det generelt faldende børnetal ER ikke begrundelse nok, når man peger på bestemte skoler. Politikerne giver os ingen argumenter for, hvorfor netop Ørnevejens skole skal lukkes – vi kan give politikerne mange argumenter for, hvorfor Ørnevejens skole skal bevares som Midtbyens skole. Vi, der har tilknytning til Ørnevejens skole, synes faktisk, at lukningen af vores skole er et stort offer at bringe, for at få Venstre og Socialdemokratiet på talefod.