Brødre med en særlig historie

Serapion-Ordenens loge Sct. Olai holder 50 års jubilæum

Logen Sct. Olai ejer Svanelunden, som de benytter til møder. På lørdag fejrer logen sit 50 års jubilæum. Foto: Bente Poder

Logen Sct. Olai ejer Svanelunden, som de benytter til møder. På lørdag fejrer logen sit 50 års jubilæum. Foto: Bente Poder

HJØRRING:Der skal være fest i Svanelunden på lørdag. Ikke nogen helt almindelig fest, for der er ejerne af restauranten, Logen Sct. Olai, som fylder 50 år og holder en reception for inviterede gæster. Logen blev stiftet 6. oktober 1956 som den 11. loge under Serapions-ordenen i Danmark. Den første af slagsen blev stiftet i 1884. Udadtil markeres jubilæet med en donation på 130.000 kr., som gives til 13 forskellige personer og institutioner, der hver får mellem 5.000 kr. og 20.000 kr. Hyggelig bygning Det er ikke mange, der ved, at Logen Sct. Olai er ejer af den hyggelige restaurant med vandudsigt. Den ligger jo idyllisk i Svanelunden. Logen købte bygningen af Hjørring Kommune i 1969 på et tidspunkt, hvor bygningen var i en elendig forfatning efter gennem flere år at have været brugt til ungdomsfester. Mange talte om, at bygningen burde rives ned, men logen reddede den specielle bygning fra 1888 ved at overtage den billigt fra kommunen. Til gengæld har logen sat bygningerne grundigt i stand i flere omgange, og i dag er det et yndet feststed, ligesom de danner rammen for en række logers møder - blandt andre Logen Sct. Olai selv. Starten i 1956 Begyndelsen på Logen Sct. Olai skal findes i Brønderslev. Logen Caritas blev nemlig moderloge for en Hjørring-forening allerede i 1955. Den første bestyrelse bestod af forretningsfører Tage Mørk Andersen, autoforhandler Børge Bertelsen og assurandør Alfred Pedersen. Årets efter blev selve logen indstiftet og den fik navn efter Hjørrings skytsengel Sct. Olai. Mødestedet for logebrødrenes møder var Hotel Skandinavien, men på grund af dårlige forhold flyttede man dem i 1959 til Vendelbohus, hvor man måtte indrette lokalet fra gang til gang, hvilket i længden var både besværligt og upraktisk. Så var det man købte Svanelunden for at få egne lokaler. Logebrødrene Peer Morild og Arne Andreasen kunne se muligheder i de forfaldne bygninger. Arkitekt Evald Krogh kom med forslag til renoveringen - og han blev senere logebror. Svanelunden kunne indvies efter renoveringen i maj 1970. Samtidigt blev der ansat en forpagter, som kunne stå for den daglige drift af selskabslokalerne. Det blev den tidligere inspektør på Vendelbohus Svend Aage Jensen. Logemester Hansen Sct. Olai har haft mange logemestre gennem de 50 år. I dag står den tidligere Falck-ansatte Troels Hansen, Lønstrup, i spidsen for logen som logemester. - Jeg kom selv med i logen for 23 år siden, og det har været rigtigt godt for mig. Man er med i et arbejde, som går til et godt formål, og rent personligt kan jeg koble helt af, når jeg sidder dér og skal lytte til et spændende foredrag. Endelig får man et utroligt godt netværk i en loge. Flytter man hertil som logebror har man med det samme nye kontakter og venner, og det samme, hvis man selv flytter til en anden by. Det kan være en stor fordel, mener Troels Hansen. Logebrødrene i Sct. Olai mødes hver torsdag aften vinteren igennem. - Vi holder lige fri fire måneder om sommeren, men ellers er det hver uge, og jeg tror, at det er med til at give os de tætte bånd. Venskaberne holder også langvarigt med enkerne. Hvis en logebror falder væk, så tager vi altid enken med, når der er arrangementer. Vi sørger også for en kurv til jul og sådan noget. Det er da rart at vide, mener Troels Hansen. I dag har Sct. Olai 73 brødre fra Hjørring og Omegn. Og de er flittige til at møde op til møderne, for mødeprocenten ligger på mellem 60 og 65 pct. Aalborg og Hjørring-logerne er lige store og størrelsesmæssigt de største efter Århus. Humanitært arbejde Logens formål er etik, filantropi og humanisme, og det har gennem årene været årsag til, at mange foreninger, klubber og enkeltpersoner har fået donationer af forskellige størrelser. - Vi holder også hvert år et ældrearrangement, hvor beboere på byens plejehjem bliver inviteret til en aften i Svanelunden med underholdning, musik og sang. Aftenen slutter med kaffe og stor kagebuffet, og der deltager omkring 100 personer i det arrangement, fortæller Troels Hansen.