Broen skiftet ud i Roblon

FREDERIKSHAVN:Der var skiftedag og omgående konstituering af det ny formandsskab for børsnoterede Roblon A i Frederikshavn på tirsdagens generalforsamling. Ny formand blev en af dansk erhvervslivs såkaldte "rising stars", civilingeniør, HD, MBA, Klaus Kalstrup, der er adm. direktør i Curcuit Electric A/S i Aarhus. Han trådte ind i bestyrelsen sidste år. Klaus Kalstrup afløste den 71-årige Niels Bach, der har været formand i syv år. Han fortsætter i bestyrelsen på 14. år, nu som næstformand. Også bestyrelsens næstformand, Roblons grundlægger, Erik Schou (81), valgte at gå af. Nyvalgt blev advokat Hans Jørgen Kaptain, der tidligere har været i bestyrelsen i perioden 1992 til 2001. - Der er ingen planer om generationsskifte, erklærede Erik Schou ved sin afgang fra den højteknologiske virksomhed, han for over 50 år siden lagde grunden til på en ide om anvendelse af efterkrigstidens overskudslager af engelske faldskærmsliner, som blev bundet om til tovværk til fiskerne. Aktionærerne kan i øvrigt gnide sig i hænderne efter et godt regnskabsår. De får udbetalt fordoblet udbytte på 20 procent mod sidst 10 procent. - Det svarer til 91 procent af årets udbytte på 7,8 millioner kroner efter skat, og målet er også fremover at udbetale hovedparten af overskuddet til til aktionærerne, bebudede formanden.