Lokalpolitik

Brønderslev betaler for it-harmonisering

Brønderslev Kommune ventes at træde til, for at gennemføre projektet

BRØNDERSLEV:Efter at Brønderslev-Dronninglund Kommune kun kan låne 10,9 mio. kr. til at sammenkoble it-systemerne, må Brønderslev Kommune måske gribe fat i læderet, og betale en del af de udgifter, det koster at slå de systemer sammen, der i dag er i Brønderslev Kommune og i Dronninglund Kommune. De 10,9 mio. kr., som Brønderslev-Dronninglund Kommune kan låne, rækker således til at betale for KMD-konverteringen samt til delvis finansiering af en fælles IT-platform i den nye kommune. Den tildelte låneramme åbner ikke mulighed for at etablere en samlet, fælles it-platform for den nye kommune, ligesom den heller ikke åbner mulighed for at etablere fælles telefoni, køb af it til de nyvalgte politikere samt køb af elektronisk sags og dokument hpndteringssystem eller harmonisering af skolernes it. Der er siden gjort forsøg på at skaffe pengene på anden vis. Stabschefen for Økonomi og IT, Henrik Aarup-Kristensen, foreslår, at Sammenlægningsudvalget beder Brønderslev Kommune om at skaffe de penge, der er i forbindelse med den it-mæssige sammenlægning af Brønderslev ogDronninglund kommuner indenfor en beløbsramme svarende til den likviditetsmæssige styrkelse af kassebeholdningen, som blev godkendt på sammenlægningsudvalgets møde for en måned siden. Hvis Brønderslev Kommune bidrager med 2,1 mio. kr., vil det være muligt at gennemføre harmoniseringen, som planlagt. Brønderslev Byråd skal nu drøfte sagen, inden den kommer tilbage til sammenlægningsudvalget gen, ligesomDronninglund Byråd skal ind i billedet.