Lokalpolitik

Brønderslev bliver ikke egnshovedby

Brønderslev er med i det fine selskab af egnshovedbyer

BRØNDERSLEV:Brønderslev skal kun være egnsby. Det fremgår af det oplæg til regionplan, som Nordjyllands Amt har udarbejdet. Brønderslev, der i dag er hovedby i Brønderslev Kommune, får den ny rolle i forbindelse med det nye danmarkskort. Der er kun fem byer i Nordjyllands Amt, der får særlige roller i det ny Nordjylland. Det er foruden Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Hobro og Aars. Men Brønderslev, der er fjerdestørste by, er ikke med i det gode selskab af egnshovedbyer. De vil kun være egnsbyer mod i dag egnscenter. Samme status har Dronninglund. Amtsrådet skal i februar tage stilling til forslaget til regionplan, som byrådspolitikerne endnu ikke har haft mulighed for at studere nærmere. Den endelige regionplan skal vedtages til efteråret i amtsrådet. At Aalborg er udnævnt til at spille en overordentlig central rolle i den kommende nordjyske region, kan der ikke herske tvivl om. Men at regionplanen slet ikke tager hensyn til den i gangværende kommunalreform, forstår Brønderslevs borgmester ikke. Jens Arne Hedegaard er utilfreds med, at Brønderslev ikke udnævnes til en af regionens hovedbyer. - Brønderslev by er med sine 10.500 indbyggere stor for nordjyske forhold at være, og det kan derfor undre mig noget, at byen ifølge Nordjyllands Amt ikke er udset til at spille en hovedrolle i vores nye region. Alene Brønderslevs placering midt i Nordjylland berettiger den til at være en af egnshovedbyerne, siger Jens Arne Hedegaard. Hans kommentar falder på baggrund af det udkast til regionplanen, som endnu ikke er kommet ud til kommunerne. Amtet lægger op til at ændre Brønderslevs status fra egnscenter til egnsby i Aalborg-egnen. Og det, der bekymrer borgmesteren i den ændrede status er de følger dette kan få. - Ifølge oplægget er det egnshovedbyerne, som skal have udvikling i erhvervslivet, placering af offentlige arbejdspladser, og kommuneadministration. Og derfor er jeg som borgmester i Brønderslev selvfølgelig ikke tilfreds med, at man dermed antyder, at regionens fremtidige udvikling vil gå uden om Brønderslev. Borgmesteren finder det også bemærkelsesværdigt, at man i oplægget slet ikke tager hensyn til den kommunalreform, kommunerne allerede nu er godt i gang med. - Vi får en ny Brønderslev-Dronninglund Kommune, og det er da bemærkelsesværdigt, at den langt største by ikke samtidig bliver egnshovedby. Men Brønderslev og Dronninglund er måske slet ikke en egn længere?, spørger borgmesteren. Da oplægget endnu ikke er offentligt tilgængeligt - for andre end pressen - må Brønderslevs borgmester vente på, at det sker, før han kan gøre yderligere ved sagen.