EMNER

Brønderslev bliver knapt så blomstrende

Sparekataloget lægger op til at spare 1,75 mio. på vej- og parkområdet

Brønderslev bliver knapt så blomstrende, hvis et spareforslag vedtages. Arkivfoto: Kurt Bering
     
  Foto Kurt Bering

Brønderslev bliver knapt så blomstrende, hvis et spareforslag vedtages. Arkivfoto: Kurt Bering Foto Kurt Bering

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:”Blomstrende Brønderslev” vil nok falme en del. I hvert fald, hvis der skæres i udgifterne til vej- og park-området. I sparekataloget lægges der op til en besparelse på 1.750.000 kr., svarende til syv fuldtidsstillinger fordelt på såvel vej- som parkområdet. Det vil gå ud over drift og vedligeholdelse af kommunale veje, stier, fortove, parkeringspladser, vintertjeneste, gadebelysning, værksteder med mere. Også drift og vedligeholdelse af grønne områder generelt, bymidter, kommunale idrætsanlæg, kommunale skove, turistattraktionen Hedelund Rhododendronpark, kolonihaver med mere. Konsekvensen af en besparelse på 1.750.000 kr. vil være en væsentlig nedsættelse af vedligeholdelsesniveauet, enten på prioriterede områder eller generelt, erkender forvaltningen, der er kommet med forslaget. Også vejene foreslåes ramt. Her lægges der op til en besparelse på 564.000 kr. Konsekvensen ved reduktion af midlerne til vedligeholdelse af vejbelægninger vil være, at forbedringer og genopretninger på vejnettet vil blive udskudt med fare for yderligere nedslidning og dårligere sikkerhedsmæssige forhold for bilisterne.