EMNER

Brønderslev er i front på IT-området

BRØNDERSLEV:Brønderslev er i front på IT-området. Til byrådsmødet på onsdag indstiller kulturudvalget, at der sker en videreudvikling af den ny IT-udviklingsplan og IT-handlingsplan. Der lægges op til, at der gives en tillægsbevilling på én million kroner for i år og 1,6 mio. kr. for 2004. Dertil kommer, at driftsbudgettet foreslåes forhøjet i årene 2005-2007 med 750.000 kr. IT-udviklingsplanen er suppleret med en IT-handlingsplan, der angiver en række projekter, der ønskes realiseret med henblik på at søge at opfylde IT-udviklingsplanen.Der vil dog også fremover opstå mulige projekter, der kan medvirke til yderligere at fremme IT-udviklingsplanen. Derfor ønskes de penge, der er afsat til IT-området - herunder indtægter fra salg af tomrør til fiberfremføring - frigivet. Disse rør giver kommunen en god indtægt fra Nordjyllands Amt, der lejer sig ind i rørene. BorgmesterJens Arne Hedegaard (V) siger, at det skønnes, at projekterne i handlingsplanen stort set kan finansieres af de penge, der er afsat, og af penge, der frigives, i og med, at leasing-aftaler frigives. Der er lavet en samlet plan for årene 2003-2007, men der åbnes mulighed for at flytte penge mellem årene, hvis det bliver nødvendigt. Og det skønnes at blive nødvendigt. Det skyldes, at udgifterne ikke passer fuldstændigt sammen med bevillingerne i hvert enkelt år. Jens Arne Hedegaard kalder planen for særdeles god, og den fremtidssikrer kommunen på IT-området.