Brønderslev er inde i en rivende udvikling

Ny aktivitet i nordbyen vil være godt for handelslivet

Erhvervspolitik 1. marts 2003 07:00

BRØNDERSLEV: Brønderslev er inde i en rivende udvikling. Det konstaterede formand for Nordes bankråd, Jens Jørn Krogh Jensen, på årsmødet i Brønderslev Hallen. Han konstaterede, at Brønderslev Kommune i flere år har markedsført sig som en god bopælskommune. - Mange tilflyttere og høj aktivitet inden for boligbyggeriet bekræfter, at der er hold i ordene, sagde Jens Jørn Krogh Jensen. - Sloganet er en stor succes. Brønderslev Kommune solgte i fjor 14 grunde og en storparcel til 10 boliger. Heraf seks grunde i oplandsbyerne. - Der er solgt tre erhvervsgrunde i Ø. Brønderslev og én i Brønderslev til Rema 1000. I alt er der tale om ca. 21.000 kvadratmeter. Hertil skal lægges private tiltag. Både inden for bolig og erhverv. - Brønderslev er inde i en god udvikling på boligområdet. Se for eksempel Vestskoven, hvordan der bygges her. Dette gælder også Danserhøj i Ø. Brønderslev og de øvrige oplandsbyer, hvor kommunen planlægger nye erhvervs- og boligområder. I 2002 blev der bygget 17 énfamiliehuse, fire stuehuse til landbrug, 16 boliger i dobbelt- eller rækkehuse, 17 institutionsboliger samt fem erhvervsbygninger på i alt 2366 kvadratmeter. - Projektet i nordbyen er meget spændende, og det kan få stor betydning for både håndværkere og handlende i årene fremover, udtalte Jens Jørn Krogh Jensen. Han konstaterede, at det stadig er svært at få solgt erhvervsgrunde til nye virksomheder, selv om der findes et attraktivt erhvervsområde. - Én solgt erhvervsgrund i 2002 må siges at være for lidt, men der foregår lykkeligvis meget andet vedrørende erhverv, konstaterede Jens Jørn Krogh Jensen. Mange af de tomme erhvervsbygninger i Brønderslev er blevet fyldt op med udvidelse af eksisterende og med nye virksomheder. Det gælder bygningerne i Østergade, Uggerbys Maskinfabrik, Brønderslev Informatikcenter og det tidligere naturgascenter. - Det er utrolig dejligt, at der er kommet liv i disse byer igen. Tommebygninger udsender meget dårlige signaler, mener Jens Jørn Krogh Jensen. Han oplyste, at landbrugsbyggeriet i Brønderslev-området traditionelt er stort. det gjalt for 2002 med 41 nye driftsbygninger på i alt 37.824 kvadratmeter. - Også i 2003 vil der være stor aktivitet inden for boligbyggeriet i Brønderslev Kommune. - Vi håber selvfølgelig også på et stort aktivitetsniveau inden for erhvervs- og landbrugsbyggeri. Jens Jørn Krogh Jensen oplyste, at detailhandelen i Brønderslev for første gang i de seneste år har mærket en mindre fremgang i omsætningen. - Den gode julehandel var på mange måder med til at understøtte et bedre indtryk af 2002, end de foregående år. - Den kommende udbygning af nordbyen vil også være med til at styrke detailhandelen, og kan være med til at fastholde Brønderslev som en god og driftig handelsby på mere end konsumvarer. Jens Jørn Krogh Jensen konstaterede, at der er indgået en købsaftela mellem kommunen og de lokale handlende, om at byens institutioner fortsat kan gøre deres indkøb i byen. Det er en aftale til glæde for begge parter. Formanden glædede sig over, at det er lykkedes at få et samarbejde i stand mellem Brønderslev Kommune, Brønderslev Erhvervsudvikling og Brønderslev Handelsstandsforening om en lokal vejviser/telefonbog. - Et godt samarbejde mellem kommunen og handelsstandsforeningen er meget vigtigt for at fastholde den gode udvikling, der er i Brønderslev, mener Jens Jørn Krogh Jensen. - Selv om 2002 på mange måder blev et godt og opmuntrende år for handelslivet i Brønderslev, skal der fortsat kæmpes og findes nye initiativer, for at klare sig i konkurrencen. - Efter flere år med nedgang i turisterhvervet blev 2002 også her et vendepunkt

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...