Brønderslev får et ungdomsråd

Det skal være trygt, attraktivt og berigende at være ung i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Brønderslev skal have et ungdomsråd. Det mener Brønderslev Kommunes børne- og kulturudvalg, der har udarbejdet et kommissorium omkring børne- og unge-politik. Kommissioriet omfatter en række områder, men børne- og kulturudvalget mener, at der er områder, der skal fremmes. Det er børne- og unge-området. - Det kan ikke vente til 2006, siger formand for udvalget, Ole Jespersgaard (S). Han siger, at politikken for området skal sikre, at det er trygt, attraktivt, udfordrende og berigende at være barn og ung i Brønderslev Kommune. Medindflydelse Ole Jespersgaard tilføjer, at børn og unge i videst muligt omfang får medindflydelse på beslutninger, der vedrører deres egen tilværelse. - De demokratiske beføjelser, som børn og unge har i dag, skal udvides. Politikken skal være overskuelig og bygges op, så den er til at handle efter for såvel politikere, forældre og ansatte samt børn og unge. - Politikken for området skal udformes på baggrund af de allerede vedtagne målsætninger og handleplaner på børne- og unge-området og udformes i en kort form, som gør den interessant at læse for store børn og unge. - Og så skal politikken beskrive, hvordan der i Brønderslev Kommune kan etableres et børne- og ungdomsråd. der skal udarbejdes tre foldere, der henvender sig til forældre til børn fra nul år til og med 3. klasse. Der skal være én, der henvender sig til børn og unge fra 4. klasse til og med 9. klasse. Samt én, der henvender sig til unge fra 10. klasse til 25 år. Dronninglund Kommune kontaktes med henblik på udarbejdelse af et spørgeskema til uddeling blandt børn og unge i 4.-9. klasse i såvel Brønderslev som Dronninglund Kommune, hvor børn og unge kan give udtryk for, hvad der er godt for den enkelte i kommunen, hvad der er dårligt for den enkelte samt forslag til forbedringer eller nye initiativer. Ole Jespersgaard siger, at det er vigtigt, at ungdomsrådet etableres straks. Byrådet skal endeligt godkende politikken for området.