Brønderslev Forfatterskole

Brønderslev Kommune startede i 2004 forfatterskolen med et dansk hold for 30 unge Det skete som en del af Kulturministeriets kampagne ’Læselyst’ efter idé af fritids- og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen, som stadig er primus motor I 2005 blev forfatterskolen udvidet med et skandinavisk hold for 12 nordmænd, 12 svenskere og 12 danskere i alderen 14-18 år I 2009 bliver der to danske forfatterskoler: Et begynderhold med 45 unge i alderen 13-16 år, og et fortsætterhold for 30 tidligere deltagere Der har været i alt ca. 300 ansøgere hver år Forfatterskolerne foregår på Nordjyllands Idrætshøjskole, hvor deltagerne bor Støtte: Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Familieministeriet, forskellige fonde samt Region Nordjyllands og Brønderslev Kommune. Hvert år udgives de unge deltageres noveller i bogform. Dansklærerforeningen betaler for udgivelsen af de danske deltageres novellesamling Benny Mathiesen fra Brønderslev laver tegninger til nogle af novellerne Hanne-Vibeke Holst er protektor for forfatterskolen Læs mere på: www.broenderslev-forfatterskole.dk