Brønderslev

Brønderslev Hallen tætnes

Hallen kan optage lån til renovering

BRØNDERSLEV:Brønderslev Hallen, der er utæt, kan nu blive renoveret. Byrådet har sagt god for et forslag fra hallens bestyrelse. - Brønderslev Hallen er jo ikke helt ung længere, og den har åbenbart fået den skavank, som mange andre får, når de når op i alderen, nemlig at de bliver lidt tynd i toppen. Og det mærkede hallens brugere under en håndboldkamp i januar, hvor det regnede ned, fortalte Gitte Krogh (V). Hun oplyste, at der ikke er sket renovering af hallen gennem mange år, da man har satset på renoveringen af svømmehallen. - Det er støttet af kommunen med tilførsel af penge og lånerammer, sagde Gitte Krogh. Hallens budget er sådan, at det ikke har været muligt at afsætte penge til renovering af hallen, og på kommunens budget er der heller ikke i år flere midler til hallen udover de 5,8 mio. kr., der allerede er bevilget som driftstilskud. - Hallens bestyrelse har sammen med et lokalt pengeinstitut i Brønderslev fundet en løsning på den finansielle del, idet banken har givet tilsagn om et lån på 2,5 mio. kr. til tagets renovering. Men hallen mangler midler til betaling af hele det årlige rente- og afdragsbeløb, og det er netop det, bestyrelsen har anmodet om tilskud til, hvilket kan ske ved overførsel mellem årene på fritidsområdet senest frem til år 2007. Tilskuddet kan holdes indenfor budgettet, konstaterede Gitte Krogh.