Aalborg

Brønderslev har ikke råd

BRØNDERSLEV:Selvom formanden for sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune, Peer Thisted (S), ikke kender den konkrete sag, forstår han godt, at Jytte Larsen har fået nej til at deltage i træningen for kræft og hjertepatienter i Aalborg. - I forbindelse med budgetlægningen blev vi nødt til at skære vores konto til forebyggelse ned til det halve. Og det kommer formentlig også til at ramme andre, når besparelserne for alvor udmøntes til næste år, forklarer han. Ifølge Peer Thisted har sundhedsudvalget hidtil haft omkring fire mio. kroner til forebyggelse. Men fremover vil der kun være to, og det beklager han selvfølgelig meget. - Regeringen har jo pålagt os nogle meget stramme rammer, så vi bliver desværre nødt til at spare - også på forebyggelsesområdet, påpeger han. Selvom der ikke findes tilsvarende tilbud i Brønderslev Kommune, er Jytte Larsen - ifølge Peer Thisted - meget velkommen til at kontakte Sund By, som både har genoptræningshold i Brønderslev og Dronninglund.