Stofmisbrug

Brønderslev kan selv

Misbrugere skal ikke til Hjørring for at få udleveret metadon

Brønderslev Kommune vil selv klare flere opgaver inden for det sociale område. Opgaver, der i dag udføres af andre. Der er fra misbrugsgruppen udtrykt ønske om i 2009 at hjemtage dele af de ydelser, der er indgået aftaler om i rammeaftalen. Det gælder dels udredning, dels såkaldt substitutionsbehandling - udlevering af metadon. I dag må personer, der skal have metadon, tage turen til Tingyden i Hjørring. - Det er ikke særligt hensigtsmæssigt, og det er urealistisk at tro, at misbrugere vil tage turen til Hjørring, siger formand for socialudvalget, Ole Jespersgaard (S). I rammeaftalen er det aftalt, at Brønderslev Kommune samarbejder med regionens misbrugscenter om forskellige ydelser på misbrugsområdet. Der forventes uændrede forbrug af ydelser, når det gælder anonym rådgivning, ambulant behandling, dagbehandling samt døgnbehandling inden for alkoholmisbrug. Med hensyn til kommunikationsinstitutionerne forventes der i 2009 og de efterfølgende år uændret brug af ydelserne på institutionerne. Ca. 75 procent af ydelserne på institutionerne er blevet til takstfinansieret ydelser i 2008. Der er nedsat en arbejdsgruppe i rammeaftaleregi med repræsentanter fra alle kommuner og regioner, der følger udviklingen og samarbejdet.