EMNER

Brønderslev Kommune - har tid til børn?

BUDGET - Vi pædagoger i Brønderslev Kommune er en yderst positiv og professionel faggruppe, som stiller store krav til kommunen og ikke mindst os selv i forhold til at skabe et trygt og udviklende børneliv for kommunens yngste borgere. Vi forventer, at kommunens politikere ser vores pædagogiske arbejde som en investering i fremtiden. Det kan godt være, at vi ikke står med en håndgribelig ting i hånden, når det handler om investeringer i forhold til institutionsområdet, men på sigt betaler det sig, at investere i tid og rum. Der skal blandt andet være tid og plads til, at børnene kan udvikle deres kreativitet. Og de fysiske rammer skal være gode. Der skal være tid til at udvikle børnenes sociale kompetencer. De skal stimuleres og udfordres, så de kan begå sig - både i Brønderslev Kommune og i den globaliserede verden. Pædagoger er fantasi- og fællesskabseksperter, men det kræver tid og stor faglig viden for at løfte opgaven som ekspert. Heldigvis er vi så heldige stillet i Brønderslev Kommune, at der er 28 timer i døgnet og hele ni dage i ugen. De to af dem er godt nok søndage, og der er nok stadig en enkelt lørdag? Så er der seks hverdage tilbage - seks dage, hvor børnene skal passes i kommunens institutioner. Det er der umiddelbart ingen problemer i. I Brønderslev Kommune er der både familiesmart, hverdagsrart og budgetvenligt. For børnefamilierne betyder det blandt andet, at det er nemt og overskueligt, hverdagen er praktisk nem, her er korte afstande, her er en rolig base til travle familier og bedst af alt så får man mere for pengene og her er mere at rutte med. Det lyder jo skønt! Det er så dejligt og bekvemt at komme ud og ind af Brønderslev, for der er investeres i nye store indfaldsveje, flotte skulpturer og trafikken bliver sirligt reguleret i lyskryds med de nyeste og mest moderne trafiklys. Det er så dejligt! Ja, selv i kommunens institutioner er der massive investeringer og masser af tid... hov, her knækker reklamefilmen vist. Tiden i kommunens institutioner lever ikke helt op til kommunens flotte branding. De sidste mange år er der blevet skåret i institutionerne budget, hvilket naturligvis medfører mindre tid til børnene. Derudover er der stillet krav om lærerplaner, virksomhedsplaner, rummelighed og meget mere. Dette kræver tid - tid som ikke er tilført institutionerne - tværtimod, så derfor har flere institutioner været nødsaget til at skære ned andre steder. Derfor vil vi pædagoger i Brønderslev Kommune opfordre jer politikere til at tænke jer godt om og træffe de rigtige valg for børnene i kommunen i forbindelse med forestående budgetlægning.