Lokalpolitik

Brønderslev kræver forsyningsudvalg

Brønderslev kræver aftale om et forsyningsudvalg holdt

BRØNDERSLEV:Der bør oprettes et selvstændigt forsyningsudvalg i den ny Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det er den klare holdning i Brønderslev Byråd, der i denne uge havde spørgsmålet om antallet af stående udvalg i den ny kommune til behandling. Der er lagt op til, at der skal være otte udvalg, og der skal være fem-syv medlemmer i hvert af udvalgene. Den konkrete opgavefordeling mellem udvalgene afklares, når de kommunale opgaver er afklaret endeligt. Udvalgsstrukturen skal evalueres efter to år. I Dronninglund Byråd har der været modstand mod et forsyningsudvalg. Allan Aagaard (SF) har således taget forbehold. Der er tale om en indstilling til sammenlægningudvalget, og det er sammenlægningsudvalget, der vælges 15. november, der har den endelige afgørelse. Arne M. Jensen (S) mener, at der løbende kan kigges på antallet af udvalg. Henning Jørgensen (SF) mener, at det skal diskuteres nærmere i sammenlægningsudvalget. Karsten Frederiksen (K) forsikrede, at det kommer til diskussion. Karsten Frederiksen er generelt imod, at der skal være syv medlemmer i udvalgene. Når der tales så meget forsyningsudvalg, hænger det sammen med, at vand- og varmeforsyningen i Brønderslev er kommunal. Den generelle holdning i byrådet er, at varmeforsyningen skal forblive i kommunalt regi. - Men hvis forbrugerne ønsker at overtage driften af kraftvarmeværket, skal de også have mulighed for det, sagde Jens Arne Hedegaard. De otte udvalg, der stilles forslag om, er økonomiudvalg, et planlægnings- og økonomiudvalg, et teknik- og miljøudvalg, et forsyningsudvag, et beskæftigelsesudvalg, et sundheds-, ældre og handicapudvalg, et børne-, unge- og familie-udvalg samt et fritids- og kulturudvalg. I dag er der i Brønderslev fem udvalg - et økonomiudvalg, et forsyningsudvalg, et teknik- og miljøudvalg, et børne- og kulturudvalg samt et social- og sundhedsudvalg.