Lokalpolitik

Brønderslev-lønninger er i bund

} LØNNINGER: Metal Brønderslev er i bund med hensyn til lønninger. Det konstaterede formand for Metal Brønderslev,Arne M.Jensen, på generalforsamlingen. I provinsen er man mere end 15 kroner bagud i forhold til landsgennemsnittet. Arne M. Jensen oplyste, at der er tale om en meget afdæmpet lønstigning - ikke mindst lokalt. - Vi nærmer os hastigt bunden af Metals lønstatistik, efter at Samsø afdeling er blevet lagt sammen med Århus. Den årlige lønstigning, fra april til april, på landsplan ligger på 2,8 procent. Set i forhold til de meldinger der er om topchefernes lønstigninger på to-cifrede procenttal er det ikke lønudviklingen til de almindelige lønmodtagere der har ødelagt konkurrenceevnen. Cheflønningerne bliver pudsigt nok aldrig brugt som forklaring på manglende konkurrenceevne. - Traditionelt er de lokale lønforhandlinger i gang på nuværende tidspunkt, men i år må vi konstatere at de lokale forhandlinger trækker ud. Vi har stort set ikke fået nogle resultater ind endnu. På distriktsplan går det også usædvanligt langsomt. - Beskæftigelsessituationen og den megen snak om outsourcing påvirker åbenbart forhandlingsmønsteret, således at man er mere forsigtig med at komme i gang. Med de meldinger vi har fået ser det også ud til at der er andre der prøver at påvirke de lokale forhandlinger. På de lokale DI-virksomheder er der et påfaldende sammenfald i virksomhedernes udspil og modkrav. - Det er også tydeligt, at virksomhederne har fået besked på at bruge overenskomstens bestemmelser om indarbejdelse af mistede timer f.eks. i forbindelse med arbejdsnedlæggelser. Her skal vi måske så omvendt blive bedre til at bruge et andet instrument i overenskomsten - nemlig konfliktløsningsmøderne som kan indvarsles med ganske kort varsel, og som hverken virksomhederne eller deres organisationer er gearet til at bruge selv om det var et ønske fra deres side, for at undgå at lokale konflikter udvikler sig til arbejdsnedlæggelser, sagde Arne M. Jensen Flere Metal-afdelinger fusionerer } STRUKTUR: - Der sker løbende fusioner mellem afdelinger, således vi nu er ca. 20 afdelinger mindre i forbundet end for blot få år siden. Det oplyste Arne M. Jensen på generalforsamlingen. - Afdelinger fusionerer med naboafdelingen for på den måde at ruste sig både hvad medlemstal angår, men også for at styrke den personalemæssige situation, med de krav om viden og service der stilles på flere og flere områder. - Hirtshals og Hjørring har slået sig sammen og drøftelser mellem Sæby og Frederikshavn er begyndt. Den kommunale struktur har også indflydelse på den udvikling. - Det er en udvikling som vi også her lokalt kommer til at forholde os til, både under hensyn til de kommende kommunegrænser og med udviklingen i øvrigt. Det er noget som vi i bestyrelsen løbende skal have for øje og være på forkant med, så vi selv kan være med til at tegne fremtiden. Vi skal også ind imellem bruge tid på strategiudvikling. - Forbund fusionerer, senest 3F og det ny FOA og der sker løbende drøftelser mellem beslægtede forbund, så i løbet af få år vil antallet af forbund være reduceret ganske væsentligt. Pr. 1. maj fusionerer Landsforeningen af Bilsagkyndige med Metal. - I LO diskuteres der struktur både lokalt og på landsplan. På LO Brønderslevs repræsentantskabsmøde blev der givet opbakning til, at bestyrelsen arbejder frem for en sammenlægning med LO Dronninglund, således der kun bliver en LO-sektion indenfor den nye kommunes grænser. - Der ligger mange opgaver og venter med at få de nye arbejdsområder, der flyttes fra amterne over i kommunerne kørt ind hvor de nu skal løses, sagde Arne M. Jensen