Brønderslev

Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Brønderslev Neurorehabiliteringscenter er en del af Sygehus Vendsyssel,og har 39 pladser fordelt på 31 apopleksirehabiliteringssenge og otte senge for patienter med traumatisk hjerneskade og beslægtede lidelser. Centeret udfører intensiv målrettet genoptræning med fokus på patienten og dennes nærmiljø. De tværfaglige teams består af læger, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, socialrådgiver og neuropsykolog.