Lokalpolitik

Brønderslev søger fusion mod Hjørring og Frederikshavn

BRØNDERSLEV:FOA Brønderslev vil søge mod nord og ikke mod syd, hvis der skal ske en fusion. Det var der enighed om på generalforsamlingen i FOA Brønderslev, og den holdning fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med. FOA-formand Merry Hansen mener, at man i Brønderslev er mere rettet mod Hjørring og Frederikshavn end mod Aalborg. - Der har været drøftelser om en fusion mellem de tre nordjyske FOA-afdelinger og PMF-Vendsyssel. Det er gået rigtigt godt med de indledende møder.Men FOA-Hjørring og FOA-Frederikshavn får i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 de samme kommuner, som de havde før reformen, bare samlet i én kommune hvert sted. FOA-Brønderslev dækker Brønderslev og Pandrup kommuner. Pandrup Kommune er kommet med i Jammerbugten, hvor medlemmerne tilhører FOA-Aalborg. FOA-medlemmer i Dronninglund Kommune står også i FOA-Aalborg. - Men så har vi balladen sagde Merry Hansen. FOA-Aalborg vil ikke fremskynde processen og sige, at medlemmerne i Dronninglund overflyttes til FOA-Brønderslev for eksempel i 2005 eller 2006. FOA-Aalborg ønsker en urafstemning blandt medlemmerne i Brønderslev og Dronninglund. - Vi har i bestyrelsen sagt nej til en urafstemning, da vi ikke mener, man kan gå uden om de beslutninger, der er truffet med hensyn til kommunalreformen, altså at Brønderslev og Dronninglund kommuner bliver én kommune pr. 1. januar 2007. - Det er vor opfattelse, at det ikke er særligt demokratisk, da en sådan afstemning kan resultere i, at stemmerne fordeler sig med henholdsvis 51 og 49 procent, og så er der et lille flertal, der bestemmer over et stort mindretal. - Der er ingen tvivl om, at det kan være forvirrende at være medlem i FOA-Brønderslev. Vi kunne forleden i FOA-bladet konstatere, at Kurt Bentsen lovede FOA-Aalborgs medlemmer i Dronninglund en afstemning om, hvor de ville hen. - Det er noget af en provokation, set i lyset af, at vi har meldt ud fra bestyrelsen, at vi ikke vil have en afstemning. Vi er af den opfattelse, at vi med hensyn til kommunesammenlægningen mellem Brønderslev og Dronninglund må rette os efter de streger, der er slået, enten man kan lide det eller ikke, sagde Merry Hansen.