Ældreforhold

Brønderslev står ikke alene

Hele 39 kommuner foretager ikke forebyggende hjemmebesøg

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune står langtfra alene med ikke at tilbyde forebyggende hjemmebesøg to gange om året. Det fortæller formand for Brønderslev Kommunes social- og sundhedsudvalg, Birgitte Josefsen (V). Det kom frem, at der var syv kommune, der ikke udførte to årlige forebyggende hjemmebesøg. Men tallet viser sig nu at være 39. Socialminister Henriette Kjær (K) vil tage kontakt til de 39 kommuner, som ikke tilbyder to årlige hjemmebesøg hos ældre. I øvrigt ønsker Kommunernes Landsforening ordningen lavet om. 32 kommuner har "generelle eller periodiske ressourceproblemer", og det medfører, at de ikke kan tilbyde de ældre over 75 år to lovpligtige forebyggende hjemmebesøg om året. Typisk går der otte-ni måneder mellem hver henvendelse til de ældre. I endnu syv kommuner er besøgsordningen skåret permanent ned, så der tilbydes færre besøg end loven foreskriver. Det viser en ny undersøgelse fra Analysekontoret i Den Sociale Ankestyrelse. Undersøgelsen viser også, at 34 kommuner tilbyder ikke hjemmebesøg til borgere, der i forvejen modtager hjemmehjælp. Konklusionen i undersøgelsen er dog, at hovedparten af kommunerne lever op til lovgivningen, men at de har indrettet organiseringen, formidlingen og gennemførelsen af besøgordningen vidt forskelligt. Formanden for Kommunernes Landsforenings social- og arbejdsmarkedsudvalg, Vagn Ry Nielsen (S), mener at undersøgelsen peger på relativt små problemer. Han ser gerne at de nuværende regler, hvor alle over 75 skal kontaktes uanset behov, bliver afløst af en ordning, hvor man tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation. - En sådan mere målrettet ordning kender vi fra den forebyggende indsats over for nyfødte. Den ville betyde, at vi kunne koncentrere vores indsats om de truede, sårbare ældre, siger Vagn Ry Nielsen. Socialminister Henriette Kjær (K) er kontant i sin vurdering af undersøgelsen: - Undersøgelsens resultater er ikke til at tage fejl af. Nogle kommuner har problemer med tilbuddet til de ældre om forebyggende hjemmebesøg. De kommuner vil jeg sørge for, at der bliver taget kontakt til, siger Henriette Kjær. Den Sociale Ankestyrelse har gennemført spørgeskemaundersøgelsen i alle landets kommuner i perioden august-september 2002. 271 kommuner har deltaget.