Brønderslev vil helst stå frit

Kommunens samarbejde på erhvervs-området skal drøftes på konference

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune vil stå frit, når det gælder erhvervspolitik. Der lægges op til, at Brønderslev Kommune skal være frit stillet i de samarbejder, kommunen for tiden deltager i. Det er Brønderslev Erhvervs Udvikling (BEU), der kommer med denne indstilling. Men BEU mener, det er nødvendigt, at der bruges ekstra tid til at gå ind i denne diskussion i forbindelse med drøftelse af den erhvervspolitiske del i den kommende kommuneplan. I august bad politikerne i økonomiudvalget, BEU om at evaluere erhvervspolitikken. Herunder deltagelse i de regionale erhvervssamarbejder Vendsyssel Udviklings Råd (VUR) og Toppen af Danmark (TAD). BEU har nu drøftet erhvervspolitikken, og finder, at man i kommende drøftelser om politikken kan opnå det bedste resultat, hvis Brønderslev Kommune er fritstillet i forhold til de samarbejder, kommunen for tiden deltager i. Den nugældende erhvervspolitik er vedtaget af byrådet i 1991 og revurderet i 1999, hvor det blev besluttet, at den tidligere vedtagne overordnede politik på erhvervsområdet fortsat er gældende. I det nyligt vedtagne forslag til kommuneplanstrategi, er en af søjlerne ”erhverv og kompetence”, hvor det påpeges, at byrådet vil arbejde for at udnytte kommunens styrkeposition i produktionserhvervene, løfte kompetenceniveauet, skabe et innovationsniveau samt styrke detailhandelen gennem en indsats for at øge æstetikken og bymiljøet. Nogle af de kommuner, som er med i Vendsyssel Udviklingsråd, ligger i en gruppe med lavest erhvervsindkomster på helt under 11-15 procent af landsgennemsnittet. Brønderslev Kommune skiller sig ud fra de øvrige kommuner i Vendsyssel Udviklingsråd, som omfatter Skagen, Frederikshavn, Sæby, Sindal, Hjørring, Hirtshals, Løkken-Vrå, Læsø og Brønderslev. BEU har vurderet, at det er afgørende for den erhvervspolitiske indsats, at den lokale erhvervspolitik bliver gennem-diskuteret. Hvad er det, vi vil satse på i fremtiden? Hvordan forstærker vi væksten i Brønderslev Kommune, og hvilke midler skal vi anvende for at nå forhåbentligt nogle veldefinerede og konkrete mål? Det er besluttet at tage denne debat op i foråret 2004 på en erhvervs-konference.