Brønderslev vil satse på helårsturisme

Nye metoder skal i brug for at tiltrække turister hele året rundt

En del turistfolk har været i marken for at få indblik i, hvad turister kan opleve. Foto: Kurt Bering

En del turistfolk har været i marken for at få indblik i, hvad turister kan opleve. Foto: Kurt Bering

Udviklingen af turismen i Brønderslev Kommune skal fremover bæres frem af viden om turister og de oplevelser, som kommunen indeholder. Dette forsøger Brønderslev Erhverv & Turisme i samarbejde med turismeaktører og lokale borgere at komme nærmere i projekt "Destination Helårsturisme". Det kan være svært som turist at komme til en helt ukendt by, for hvad er der at kigge på, opleve og sanse. For byen selv kan det måske også være vanskeligt at svare på. Men det kan der gøres noget ved. En måde er at forsøge at se sin by med helt nye øjne. Konsulentvirksomhederne Kvistgaard Konsulting og Hird&Ko har udviklet værktøjerne "Experience 360" og "Oplevelsesmatricer" til netop dette formål. "Experience 360" metoden er i Brønderslev Kommune blevet anvendt på Hjallerup Marked. Resultaterne af denne undersøgelse viste at Hjallerup Marked udtrykker en stærk tradition, og at dette er en stor del af markedets identitet, men samtidig blev det påpeget at enkelte ændringer kunne være med til at sikre fortsat succes. Hjallerup Marked Resultaterne blev diskuteret på et møde med de medvirkende fra undersøgelsen samt en repræsentant fra Hjallerup Marked, hvilket også skal ses som en vigtig del af processen i projekt "Destination Helårsturisme". - Det er vigtigt at involvere de forskellige turismeaktører i kommunen, således at de får indflydelse på den fremtidige turismestrategi, udtaler projektkonsulent Lene Lund. Resultaterne fra Hjallerup Marked og senere oplevelsesmatriceundersøgelserne fra byerne Hjallerup, Dronninglund, Asaa og Brønderslev vil være udgangspunktet for dialogen omkring den fremtidige indsats på turismeområdet i kommunen. Igennem dialog vil det også være muligt for turismeaktørerne at opdage hinanden, i forhold til fremtidige samarbejder, hvad enten det handler om markedsføring, udvikling af nye oplevelser til turister eller noget helt tredje. Det primære formål er at knytte aktørerne tættere sammen, og skabe et rum hvor de i fællesskab kan løse de fremtidige udfordringer for turismen i kommunen. Derudover håber Brønderslev Erhverv & Turisme på at projektet kan være med til at skabe grundlaget for fremtidige turismestrategi i kommunen, således der også på dette område bliver skabt et fælles fodslag, omkring hvor turismen skal bevæge sig hen. Resultater på stormøde De foreløbige resultater af projektet vil blive præsenteret på et stormøde på tirsdag på Aasen Teater, hvor forskellige aktører indenfor turismen i kommunen er inviteret til at diskutere de foreløbige resultater af undersøgelsen. Turisme- og oplevelsesudbydere, der har lyst til deltage i dette arrangement, men ikke har fået en invitation, er velkomne til at kontakte Brønderslev Erhverv & Turisme.