EMNER

Brønderslev vil være kendt for noget andet

Kommunen vil gøre fagfolk klogere på et godt børneliv.

Både administrativt og politisk har vi lært meget af Serritslev-sagen, mener borgmester Lene Hansen (S) og faglig leder Inge Gorm (t. v.), der her ses sammen til et af flere pressemøder under Serritslevsagen. De erfaringer skal nu bruges til noget po

Både administrativt og politisk har vi lært meget af Serritslev-sagen, mener borgmester Lene Hansen (S) og faglig leder Inge Gorm (t. v.), der her ses sammen til et af flere pressemøder under Serritslevsagen. De erfaringer skal nu bruges til noget po

I flere år har Brønderslev-navnet hyppigst optrådt i de landsdækkende medier i forbindelse med alvorlige sager om omsorgssvigt og misrøgt af børn. Det bør der laves om, mener Brønderslevs borgmester, Lene Hansen (S). Hun og kommunen lægger nu op til, at Brønderslev bliver mødested for fagfolk og politikere fra hele landet, der vil udveksle erfaringer og blive klogere på, hvordan børn får en bedre tilværelse. Det skal ske i form af en konference, der afvikles måske årligt, måske hvert andet år. I den kommende uge mødes hun med socialminister Karen Hækkerup (S) for at drøfte ideen. I torsdags blev der sat punktum for det retslige efterspil i en af de sager, der har bragt Brønderslev Kommune i fokus og i skudlinjen, den såkaldte Serritslev-sag. - Vi synes jo, vi har lært meget af den sag, både administrativt og politisk. Vi har fornemmet på dialogen med andre kommuner, at mange er interesserede i at diskutere, hvordan man prøver at gøre tingene bedre, så vi aldrig kommer i en tilsvarende situation. For mig at se er det naturligt, at vi i Brønderslev tager initiativet til en sådan formaliseret erfaringsudveksling og bliver centrum for, at det sker, siger Lene Hansen. Familie-tragedie Selv om kommunen intet har haft at gøre med retssagerne i først byretten og senest landsretten, har borgmesteren fra sidelinjen fulgt med i forløbet. Hun ønsker ikke at kommentere udfaldet, men siger, at det er godt for børnene, at retssagerne nu er slut. - Når der ikke mere er så meget fokus på dem, kan de bedre komme videre i deres liv. De skal nu prøve at lægge den familietragedie, de har måttet stå igennem, og den medie-omtale, de har været udsat for, bag sig, siger Lene Hansen. Brønderslev Kommune har fortsat en rolle i forhold til børnene, fordi de er anbragt uden for hjemmet. - At retssagen er slut ændrer ikke ved vores rolle: Vi skal gøre alt for, at de får de bedst mulige betingelser for at komme videre i livet, siger Inge Gorm Andersen, faglig leder i Brønderslev Kommune. På ét punkt er rammerne dog ændret, idet børnenes mor blev løsladt efter domsafsigelsen i torsdags. - Vi skal nu til at sagsbehandle i forhold til børnenes samvær med moderen, siger Inge Gorm Andersen. Så længe børnene er anbragt uden for hjemmet og ikke er fyldt 18 år, er det kommunens opgave at følge dem tæt. Dette kan udstrækkes til efter 18 års-alderen i form af det såkaldte efterværn. For et par uger siden dukkede endnu en alvorlig børnesag op i Brønderslev Kommune. Fire mænd er varetægtsfængslet, sigtet for sex med en nu 11-årig pige fra Brønderslev. Der er, pointerer Inge Gorm Andersen, tale om en helt anden type sag end Serritslev-sagen. Hun tror, at sagen fik ekstra stor bevågenhed i offentligheden, netop fordi nogle af de involverede bor i den kommune, hvor Serritslev-sagen dukkede frem. Indsigt

Forsiden