Milde vinde over årets budget

Byråd behandler budget i disse dage

Mette Møller
Politikerne skal i disse dage nå til enighed om kommunens økonomi for næste år. Arkivfoto: Torben Hansen
Brønderslev 13. september 2017 21:48 - Opdateret 13. september 2017 22:18

BRØNDERSLEV: Torsdag og fredag tager alle byrådsmedlemmer på budgetseminar sammen efter at også at have drøftet det onsdag aften, og til oktober skal det hele endeligt vedtages.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) er optimistisk.

- Vi har ikke lavet afdækningskataloger den her gang. Vi har sagt, at hvis vi kan finde besparelser for 0,8 pct., så kan vi finde balancen, og nogen kan også ønske sig noget, siger han.

Der plejer ellers at være lange sparekataloger, og tidligere har man skullet finde spareforslag for fire procent af det samlede budget. Men i år er der altså ikke brug for at gå så kraftigt til værks.

- Det er sådan set et budget i nogenlunde balance, derfor er der heller ikke lavet større sparekataloger. Men der skal altid lige files, det kan man risikere. Men det er til at håndtere, lyder vurderingen fra borgmesteren.

Økonomiudvalget har allerede haft budgettet til drøftelse, og de sendte det videre til byrådet. I stedet for sparekataloger er der lavet en "liste for emner til reduktionspuljer" - og af den fremgår der nogle mulige emner for besparelser, men generelt er det mere med den brede pensel end konkrete forslag.

Det er på skoleområdet erhvervsklassen og kick-projektet, og det foreslås, at man i stedet kan lave særaftaler om skolegang/praktik for enkelelever. Struktur og organisering på skoleområdet er også på listen, uden at man kommer ind på, hvad det indebærer, og man vil se på, om der er bygninger, der kan undværes - især barakkerne på Klokkerholm Skole. Skolebiblioteker og folkebiblioteket er også på listen.

På fritids- og kulturudvalgets liste er også de to typer af biblioteker, sammen med tilpasning af gebyr for at leje kommunale lokaler. De selvejende haller, rideklubber og museer er også på listen uden at der er detaljer om, hvordan og hvor meget, der evt. kan spares.

På beskæftigelsesområdet er Ungecentret, udsatte børn og unge, produktionsskoler, ungdommens uddannelsesvejledning, psykiatri- og handicapområdet, misbrug samt den særligt tilrettelagte uddannelse på listen, også uden videre beskrivelse.

Ældreomsorgsudvalget er lidt mere konkrete og har på deres liste forslag om udlicitering af tøjvask. Desuden besparelse på rengøringsartikler og tre skærmede demenspladser.

Social- og sundhedsudvalget har kun en ting på - de håber på, at de stramninger, man tidligere har lavet på det specialiseret voksenområde, vil give mere effekt.

Teknik- og miljøudvalget har også kun et forslag - besparelse på maskinindkøb.

Økonomiudvalget foreslår at prisfremskrive mindre, at give mindre underskudsgaranti til udviklingsparker, at holde fast i et lavt sygefravær og at se på, om det kan pynte på budgettet, at der er et mindre forbrug på ejendomsservice og bygningsvedligeholdelse og at der kommer færre flygtninge. De har også på listen et anlægsstop generelt.

Der er også en ønskeseddel fra de politiske udvalg - det er bla. et ungdomshus i Brønderslev, bedre vedligeholdelse af veje, bedre it på skolerne og et forhøjet tilskud til Asaa Havn.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Nordjyske Plus

Henter artikler...