Museumsforening er trukket i arbejdstøjet

Ny struktur på museums-området

Esben Heine
Kaj Frederiksen - i spidsen for ny museumsforening. Arkivfoto
Dronninglund 17. april 2018 13:55

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Så har den nye bestyrelse for Museumsforeningen Dorf Mølle taget arbejdstøjet på.

Museumsstrukturen i Brønderslev Kommune er blevet ændret fra tidligere at omfatte tre statsanerkendte enheder, Try Museum, Dorf Mølle og Vildmosemuseet, til nu at omfatte to, nemlig, Dorf Mølle og Vildmosemuseet. Try Museum er udskilt i en lokalforening, Egnsmindesamlingen for Østvendsyssel. Som samlende organisatorisk enhed for museumsaktiviteterne i hele Brønderslev Kommune er oprettet den selvejende institution Museerne i Brønderslev Kommune, hvortil der er knyttet museumsfagligt, ansat personale.

I dette organisatoriske system er der stiftet en fortsættende lokal forening, Museumsforeningen for Dorf Mølle. Som bestyrelse valgtes Kaj Frederiksen til formand, Jørgen Abildgaard til kasserer samt Runa Christensen og Jakob Hald Kristensen.

Synlighed og aktiviteter

Den nyvalgte bestyrelse har som primær opgave at støtte Museerne i Brønderslev Kommune blandt andet i forhold til synlighed og aktiviteter i lokalområdet. Derudover ønsker bestyrelsen at samarbejde omkring den fremtidige udvikling af museerne i Brønderslev Kommune. For at forfølge disse opgaver er den nye forening bl.a. repræsenteret med et medlem i bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune. Hertil er Kaj Frederiksen just blevet valgt.

Et meget væsentligt tema omkring den fremtidige museumsstruktur i Brønderslev Kommune er opretholdelse af positionen som statsanerkendt institution - af hensyn til mulighederne for statsstøtte og tilgang til diverse pulje- og fondsmidler. Det kræver dels den nødvendige faglighed, dels politisk velvilje og økonomisk støtte også fra Brønderslev Kommune. Sidstnævnte opnås i sagens natur bedst, hvis der er opbakning fra kommunens borgere, og forudsat levering af kvalitet og gode oplevelser.

Forankret i lokalbefolkningen

I tilknytning hertil udtaler Kaj Frederiksen:

- Det er for mig særdeles vigtigt, at det fremtidige arbejde omkring museerne i Brønderslev Kommune er solidt forankret i lokalbefolkningen. Det lokale engagement skal være et grundelement i forhold til det historiske og kulturelle arbejde, der pågår omkring museumsaktiviteterne. Bestyrelsen for den just etablerede Museumsforeningen for Dorf Mølle vil derfor gerne her opfordre lokale borgere, foreninger og virksomheder til at støtte op omkring det lokalhistoriske arbejde. Det kan bl.a. gøres ved at tegne et medlemskab af foreningen. -

- Det er en meget stor glæde, at så mange frivillige har meldt sig under fanerne, når der skal udføres opgaver og gennemføres lokale arrangementer. Uden deres støtte ville det ikke være muligt at gennemføre de forskellige aktiviteter, der hører med til driften af et moderne museum. De er i høj grad med til at levendegøre historien og berige os i vores hverdag. Hertil kommer, at de finder meget stor glæde i sammen med ligesindede at gøre en indsats for sagen. Derfor skal jeg her ligeledes opfordre interesserede i lokalområdet til at give sig til kende, hvis de ønsker at være en del af det frivillige arbejde på Dorf Mølle, lyder fra fra Kaj Frederiksen.

chat_bubble Kommentarer keyboard_arrow_down

Log ind for at kommentere.
Henter artikler...
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...