EMNER

Broerne har det skidt i Hobro

Flere broer i kommunen er i dårlig stand, siger rapport fra Vejdirektoratet

HOBRO:Det begyndte med en bro - rejst af Ho, siger sagnet. I dag er der mange af slagsen i Hobro, og nogle af dem har det skidt. Det viser en undersøgelse foretaget af Vejdirektoratet for Hobro Kommune. Eksperterne har kigget på både små og store broer. Nogle af dem er nærmest usynlige for trafikanterne. Det gælder f.eks. broen over Hodals Bæk på Nyvej. Det lille rør, som løber under vejen, er så dårlig tilpas, at broen næppe overholder lovens minimumskrav til bæreevne, vurderer Vejdirektoratet. Direktoratets anslår, at der venter reparationsarbejde på kommunens broer for over seks millioner kroner i de kommende seks år. Broer kan ikke bære Broen under Nyvej er en af dem, som kræver en indsats her og nu. Alternativet er, at vejen spærres for tung trafik. Teknisk udvalg har sat undersøgelser i gang, der skal komme med et prismæssigt bud. Vejdirektoratet skønner, at det vil koste en lille kvart million at udruste broen til en sikker fremtid. Men her slutter problemerne ikke. Rapporten fra Vejdirektoratets eftersynsingeniør fremhæver yderligere syv broer med mulige sikkerhedsmæssige problemer: Gråkærsbro ved Sdr. Onsild har skader på bærende elementer og lever næppe op til lovens krav: Pris 320.000 kr. Duvadsbro på en markvej ved Øls har væsentlige skader og nedsat bæreevne. Pris 150.000 kr. Vadgårdsvej i Hvornum har alvorlige erosionsskader på bærende endeunderstøtninger. Den lever næppe op til lovens krav om bæreevne. Pris knap 300.000 kr. Klejtrupvej ved Klejtrup Sø har omfattende skader på beton, og autoværnet er utilstrækkeligt. Pris over 600.000 kroner En bro på Gettrupvej har undermineret beton i endevæggene og lever næppe op til lovens krav om bæreevne: Pris 180.000 kr. Broen over Onsild Å på Horsøvej i Hobro har væsentlige skader på elementer og et omfattende reparationsbehov. Måske for omkring 1,4 mio. kr. Broen over Kongsvad Møllevej ved Holmgård har erosionsskader. Pris en halv million kroner. Overrasket - Det kommer bag på udvalget, at der venter så mange udgifter til reparation af broer, siger teknisk udvalgs formand Preben Christensen (S). Stadsingeniør Per Graversen siger, at man hele tiden har været bekendt med, at broerne kræver løbende vedligeholdelse. Vejdirektoratets helbredstjek på broerne i Hobro blev senest lavet i 1998. - Reparationerne behøver ikke nødvendigvis blive så dyre, som Vejdirektoratet skønner, siger Per Graversen. Hobro Kommune hænger ikke alene på regningen. Flere broer danner grænse til andre kommuner, og i de tilfælde deles udgiften. Det var også tilfældet for nogle år siden, da et stort beløb blev ofret på en bro i Nørbæk på grænsen til Purhus Kommune. I det samlede skøn på godt seks millioner kroner til nødvendig broarbejdet de næste seks år er også broen på Løgstørvej over jernbanen. Den alene menes at kræve over én million kroner. Broen tilhører DSB, men det er uafklaret, hvem der skal betale for reparation.