Trafikulykker

Brogade-projektet i byrådssalen

Projektet står og falder med om flertallet fortsat kræver to vejbaner

HOBRO:Sagen omkring et nyt bolig- og butikscenter på Auto-Centralens grund på Brogade/Skibsgade i Hobro ender nu i byrådssalen. Den fremtidige trafikafvikling på stedet er det store og springende punkt, og projektet står og falder med, om der i byrådet fortsat er et flertal, som vil fastholde en tidligere beslutning om to sydgående spor op ad Brogade og ud ad byen. Hvis det er stemningen, bliver der ikke plads til den venstresvingsbane, som er så afgørende for planens gennemførelse. Teknisk udvalg havde sagen på dagsordenen i går, men det blev ingen meget klogere af. Hurtigt var udvalgets medlemmer nemlig enige om, at det er og bliver en sag for det samlede byråd. - Det er nemlig byrådets afgørelse, at Brogade i dag tager sig ud, som den gør. Det bestemte flertallet forud for den trafiksanering, vi for ikke så længe siden har afsluttet med Brogade/Randersvej, fortæller udvalgsformand Preben Christensen (S). Allerede da det projekt var under vejs, var det inde i billedet at reducere antallet af sydgående kørebaner i Brogade fra to til en. Med en sådan løsning kunne der være blevet anlagt cykelbaner i begge vejsider. Byrådets flertal sagde imidlertid nej af frygt for kødannelser op ad bakken. - Personligt har jeg aldrig haft betænkeligheder i den retning. Vi har jo også trafikplanlæggernes ord for, at en tur gennem byen kun vil blive forlænget med 15-20 sekunder, når og hvis kørebanen reduceres til et enkelt spor, siger Preben Chriistensen. Han erkender, at der selvfølgelig kan opstå situationer, hvor hvor en langsomt kørende lastvogn, traktor eller lignende kan trække en lang hale af biler efter sig. - Men det vil mere være undtagelsen end reglen, mener Preben Christensen. Han håber, der kan samle sig det nødvendige flertal, så det skitserede bolig- og butiksprojekt kan blive gennemført. - Det vil pynte på byen, og sidegevinsten er, at der på Brogade bliver plads til cykelbaner, når vi reducerer kørebanen med et spor, siger Prteben Christensen. Sagen kommer på dagsordenen på byrådets møde tirsdag 8. marts.