Lokalpolitik

Brogade splitter stadig politikerne

To ud af fem i teknisk udvalg er imod bolig- og butiksprojektet, og byrådet får sidste ord

Bor­ge­re og fo­re­nin­ger fryg­ter for tra­fik­sik­ker­he­den, når bi­ler skal svin­ge ud og ind til det nye Aldi i Bro­ga­de. Men fler­tal­let i tek­nisk an­be­fa­ler et ja til lo­kal­pla­nen. ar­kiv­fo­to

Bor­ge­re og fo­re­nin­ger fryg­ter for tra­fik­sik­ker­he­den, når bi­ler skal svin­ge ud og ind til det nye Aldi i Bro­ga­de. Men fler­tal­let i tek­nisk an­be­fa­ler et ja til lo­kal­pla­nen. ar­kiv­fo­to

HOBRO:Sagen om Aldi-byggeriet i Brogade ender aldrig med en kommunalpolitisk afgørelse i fordragelighed. Det står klart efter teknisk udvalgs sidste drøftelse om den omstridte plan for en Aldi-butik og boliger på den nuværende VW-grund i Brogade. De to Venstre-folk Kim Laursen og Erik Lassen fastholdt deres modstand, og det er stadig frygten for trafik og sikkerheden på Brogade, som får dem til at stemme imod. Flere borgere og foreninger har protesteret mod lokalplanforslaget. Blandt andre Bedre Bymiljø og Hobro Boligforening. Bekymringerne går primært på øget trafik og dårligere sikkerhed på Brogade. Flertallet med de tre socialdemokrater Preben Christensen, Niels Peter Christoffersen og Ole Madsen afviser dog indsigelserne og anbefaler, at Hobro Byråd på sit næste møde endeligt godkender projektet. Dog imødekommes beboeren i Brogade 61, der protesterer mod, at den indkørsel, han skal have fælles med Aldi, beskæres. Teknisk udvalg meddeler derfor bygherren, at parterne må forhandle problemet omkring indkørslen på plads, før byrådet kan godkende lokalplanen. Tilsvarende lægges op til en forhandlingsløsning med beboere i Skibsgade 38A, som får problemer med blandt andet udsigten, dårligere lysforhold og mindre privatliv, hvis byggeriet bliver som planlagt. Byrådet afgør sagen på sit møde 13. juni.