EMNER

Broholm: Forlig om privatisering binder

Hvis der skal ændres på beslutningen om at privatisere kommuneveje, så skal sommerens forlig medlem SF og de borgerlige om besparelser genåbnes.

Det fastslår Anders Broholm, gruppeformand for Venstre. - Et forlig gælder til andet er aftalt. Teknisk udvalg kan ikke bare droppe privatiseringen, uden det først er drøftet i forligskredsen. Men vi er vi parat til diskutere emnet igen. Privatisering af veje er ikke et ideologisk krav for Venstre. Vi gik ind for det, fordi det var nødvendigt. Anders Broholm forventer, at SF kommer med forslag til andre besparelser, hvis partiet ønsker privatisering af vejene droppet. Under alle omstændigheder skal der en ny byrådsbeslutning til at ændre spareplanen, fastslår Anders Broholm. - Fordi byrådet har tiltrådt forligsteksten, som indebar vejprivatiseringer. Foreløbig betragter han ikke udmeldingen fra SF som forligsbrud. - SF stemte for spareplanen i byrådet. Der er ikke noget galt i at komme med alternative forslag til en besparelse, siger han.