Bronzealderen dukker op af mulden

Flere langhuse og en lille gravplads med potteskår og metalrester

Bronzealderen dukker op under Støvring efterhånden som byen udvikler sig. Først er der gjort fund ved Ledvogtervej vest for jernbanen og nu har Historisk Museum fundet spor på den anden side, hvor kommunen er ved at lave en ny udstykning.arkivfoto: martin damgaard

Bronzealderen dukker op under Støvring efterhånden som byen udvikler sig. Først er der gjort fund ved Ledvogtervej vest for jernbanen og nu har Historisk Museum fundet spor på den anden side, hvor kommunen er ved at lave en ny udstykning.arkivfoto: martin damgaard

STØVRING:De har lidt travlt, arkæologerne på Historisk Museum, og håber vejret ikke bliver hårdere, inden udstykningen af det ny bolig- og institutionsområde øst for jernbanen skal være klar til bebyggelse i foråret. Der er fundet spor af nogle langhuse fra bronzealderen på de højere arealer i området, og der er fundet en lille gravplads fra ældre stenalder. Det oplyser Torben Sarauw fra Aalborg Historiske Museum, som står for udgravningen. - Vi har ingen registreringer af fund i området, men det er altid interessant at grave ud i højere beliggende områder, for der véd vi, at vi vil støde på fund, forklarer han. Udsigt eftertragtet I dag vil man også gerne bygge på de højere arealer for at få udsigt, og sådan har vore forfædre formentlig også haft det, mener Sarauw. Dertil kommer, at der i området har været meget mere vand end i dag. - Det kan vi se, når vi graver ned, at vi kommer gennem lag, der er blevet drænet og fyldt op. I det nuværende vejr er det ikke nemt at komme videre med udgravningen i det område, som er omfattet af Rebilds lokalplan 201. Det er i denne plans område B, at der er foretaget udgravninger, men hele det ny boligområde skal undersøges. I første omgang sker det med søgegrøfter, hvor den øverste muld skrælles af med maskinkraft. Våde området fyldt op - Det er ikke så svært, for det er jo kun de øverste lag, der fryser, forklarer Sarup videre, problemerne komme derefter, hvis frosten fortsætter med mindre man dækker af med isolerende måtter. Husene fra bronzealderen har ligget forholdsvist frit. År 1000 til 500 før vor tidsregning har der ikke været så meget skov, mener man. Det har været åbent landskab med spredte klynger af træer. Der har været græs for kreaturer og får. Afvandingen af våde områder er et problem for arkæologerne, da det har ødelagt organisk materiale. I gravene er fundet en til tre potter i hver grav og i en enkelt er fundet metalrester, som kan være fra en kniv. Her er vi tilbage i jernalderen, 4000-5000 år før vor tidsregning, altså perioden med Ertebøllekulturen. Der er formentlig tale om et familiegravsted, som vore forfædre er flyttet fra på et tidspunkt.