Affald

Brovægt kræver sin mand

Hou Genbrugsplads øger bemandingen

HOU:Affaldssortering er blevet lige så naturlig en del af hverdagen som at handle stort ind om lørdagen. Det er næsten en social oplevelse at "mødes" på en genbrugsplads og sortere til brændbart, træ, glas, flasker, elartikler, pap, aviser og blade, brokker, metal samt farligt affald. Nu udvider Hou Genbrugsplads sortimentet til også at opstille en genbrugscontainer, hvor folk kan stille de ting og sager, som man mener, andre kan genbruge. Genbrugspladsen i Hou er den største i Hals Kommune og det sted, hvor brovægten til erhvervsaffald er opstillet. Den blev installeret 1. januar i år, og samtidig øgede man bemandingen med en fuldtidsstilling i et halvt år, for at imødegå indkøringsproblemerne med vægten og den nye erhvervsaffaldsordning. Nu bliver denne stilling udvidet til en egentlig fuldtidsstilling frem til kommunesammenlægningen. Èn af folkene på genbrugspladsen har måttet bruge halvdelen af sin tid for at få brovægten til at fungere nogenlunde tilfredsstillende, og man regner med, at der vil gå et halvt år endnu, før problemerne er løst. - Vi fik bevilget en ekstra mand i et halvt år for at få brovægten kørt ind, og for også at kunne holde renheden omkring de nye affaldstyper er det nødvendigt med en forlængelse af denne kontrakt, fortæller miljømedarbejder Mette Bøgh. De nye typer erhvervsaffald er bygningsaffald, gipsaffald og træaffald, der afleveres til genbrug til fornuftige priser. Mette Bøgh understreger, at der ses en øget indsamling og genanvendelse på kommunens genbrugspladser. Også når det drejer sig om farligt affald som maling, olierester, batterier og akkumulatorer fra den almindelige borger, der jo også skal serviceres på pladsen. Hals Kommune har som andre kommuner i denne overgangsfase til den nye storkommune valgt ikke at fastansætte personale længere end til udgangen af 2006. Den samlede udgift hertil bliver 330.000 kr.