Brovst-børn skal møde personligheder

Bjarne Nielsen Brovst gav fremtidsperspektiv for Brovst Håndværker og Borgerforening

EMNER 20. september 2002 08:00

BROVST: En borgerforening skal satse på fællesskabet på tværs af grupper, og udnytte de, undertiden glemte, ressourcer, der er i lokalsamfundet. Forfatteren Bjarne Nielsen Brovst bidrog på Bratskov til en debat, der skulle give nye ideer til Brovst Håndværker og Borgerforening. Det var foreningens første arrangement, siden den i december efter en truende lukning blev genoplivet. Forfatteren, der bor i Odder, men er opvokset i Brovst, gav udtryk for, at han med årene er blevet mere og mere klar over, hvad det betyder at komme fra et bestemt sted. - Jeg er her i aften som en tak til de mennesker, der ikke er her mere. De, som gad arrangere noget for os børn, sagde han, og skitserede sin barndoms trygge by, med en vrimmel af personer og begivenheder. Der var stationsforstanderen, som blev hjulpet af sin fine frakke, enten af fruen eller hushjælpen. Der var de to lærerinder i plisserede nederdele, som ville frelse børnene, og læreren, som gjorde det ud for 10 sociale institutioner, og som slog en proper næve, så man fik rettet tænder samtidig. Sådan er det! Der var en hoben børn omkring Stationsvej-kvarteret, som opdragede hinanden. - Hvis ikke man ville rette ind, lød det fra de store drenge: - Sådan er det. Er du enig, eller skal du have nogle tæsk? Selv har Bjarne Nielsen Brovst haft megen glæde af de voksne, som havde tid til børnene, og det var et af hans bud til den genoplivede forening: - Lav arrangementer, hvor man trækker børnene ud af det vante og konfronterer dem med en spændende personlighed i byen. Det må gerne være en, man er uenig med. Vi skal have fat i børnene, før de bliver sindssyge og gale. Vi er fyldt med materielle goder, og vi trænger til en personlighed, som tør sige: Sådan er jeg, og det står jeg ved. Bjarne Nielsen Brovst mente også, man skal fortælle historier om egnen og gøre lidt ud af "glemte" personer, for eksempel fru Brüel på Bratskov. Han luftede muligheden af at lave et gensyns-Brovst-træf, i lighed med de Han Herred-træf, som har været afholdt et par gange. Fra sin nuværende egn nævnede han bankospil og dilettant som gode arrangementer, der kan samle alle grupper, og nævnede vigtigheden af at inddrage nye familier. Fra de tilstedeværende 25 deltagere kom forslag om at arrangere fastelavnsfest, stiftelsesfest for foreningen (02.02.06), 3. juledags juletræ, flytning af Bøge Bakke stenen til et bedre sted. Selv har foreningen overvejet jul på Bratskov med dans om stort juletræ i gården, samt en hjemmeside på nettet. Det er allerede besluttet at arrangere sankthansfest på Bratskov og at støtte det lokale foreningsliv. Formand Ole Christensen fortalte, at husstandsomdelte kuverter har givet nogle medlemmer. Brovst Håndværker og Borgerforening er repræsenteret i det udvalg, som arbejder med hovedvejsrenoveringen. Den beskæftiger sig med udflytning af stadion til Damengen og bygning af nyt kulturcenter i forbindelse med hallen. Flere tilstedeværende beklagede sig over, at man kun kan være medlem af foreningen, hvis man bor i Brovst by, og bestyrelsen lovede at tage dette til overvejelse.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...