Brovst

brovst erhvervspark

] Brovst Erhvervspark er navnet på et projekt, som skal sætte yderligere gang i udviklingen i Brovst Kommune. ] Erhvervsparken kan i bedste fald være en realitet inden for godt et år med lokaler til iværksættere og andre erhvervsdrivende. ] Ideen om en erhvervspark kom frem på en landdistriktskonference i Tranum i januar, og et udvalg er nu klar med planer for en erhvervspark. Udvalget består af borgmester Mogens Gade, erhvervschef Knud Christensen, Jørn Simonsen, formand for Brovst Erhvervs- og Turistforening, direktør Jørgen Lindgaard fra rådgivende ingeniørfirma Lindgaard A/S og arkitekt Ole Sørensen fra KS Arkitekter. ] Brovst Erhvervspark skal være et tilbud til virksomheder af vidt forskellig karakter og med vidt forskellige lokalebehov. Alt fra rugekasser og opefter. ]Udvalget har fundet frem til tre placeringsmuligheder for Brovst Erhvervspark: Vangen, Terndrupvej og den tidligere SiD-bygning i Vestergade.