Lokalpolitik

BROVST Færre job på planteskole

} Miljøminister Connie Hedegaard (K) bekræftede i går bange anelser om, at produktionen på den statsejede Fosdal Planteskole vil blive halveret. Det samme gælder dermed medarbejderstaben, der er på 15-20 mand. Connie Hedegaard afviser også et ønske om at udvide produktionen på planteskolen, så der kan sælges til andre end Skov- og Naturstyrelsen. Selv om der er valgkamp, har Connie Hedegaard taget sig tid til at beskæftige sig med Fosdal Planteskoles fremtid. Hendes meddelelse er et svar på spørgsmål fra folketingsmedlem Ole Stavad (S). I Connie Hedegaards svar hedder det, at Skov- og Naturstyrelsens behov for planter er vurderet til ca. 500.000 i år mod en million planter sidste år. Det ændrede behov skyldes statsskovenes overgang til naturnær skovdrift, hvor nyplantning i høj grad sker gennem naturligt frøfald. Både Ole Stavad og kommunalpolitikerne i Brovst er indstillet på at fortsætte kampen for at bevare planteskolen på det hidtidige niveau. Byrådet diskuterede sagen på sit møde i går, og der var enighed om, at bestræbelserne for at få etableret en partnerskabsaftale mellem Skov- og Naturstyrelsen og et privat selskab om den fremtidige drift, eller at få etableret et privat selskab til at overtage driften af planteskolen, skal fortsættes.