EMNER

Brovst glæder sig over sparekasse-samarbejde

Di­rek­tør John Ols­son, Bro­vst Spa­re­kas­se, glæ­der sig over sam­ar­bej­det med Spa­re­kas­sen Vend­sys­sel og over det gode re­sul­tat på 135 mio. kr. før skat.ar­kiv­fo­to: mar­tin dam­gård

Di­rek­tør John Ols­son, Bro­vst Spa­re­kas­se, glæ­der sig over sam­ar­bej­det med Spa­re­kas­sen Vend­sys­sel og over det gode re­sul­tat på 135 mio. kr. før skat.ar­kiv­fo­to: mar­tin dam­gård

BROVST:Sparekassen Vendsyssel, som Brovst Sparekasse er blevet en del af, har i det forløbne år præsteret et overskud på 135 millioner kroner før skat. Det er næsten 30 millioner kroner mere end året før. Sparekassen har opnået en markant vækst på alle væsentlige områder. Udlån er forøget med over én milliard kroner svarende til 39 procent, og indlån er steget med 382 millioner kroner svarende til 16 procent. Omkostningerne er imidlertid også steget markant med omkring 26 procent til 156 millioner kroner. Det skyldes ifølge administrerende direktør Vagn Hansen, Vrå, blandt andet årets to sammenlægninger: Først med Brovst Sparekasse, der havde fire afdelinger og 30 ansatte, og derefter med Jerslev Sparekasse, der havde seks afdelinger og 46 ansatte. Ud over de mange medarbejdere, der er fulgt med ved de to sammenlægninger, har Sparekassen Vendsyssel ansat yderligere 45 nye medarbejdere i løbet af året, så der nu er 215 ansatte i 22 afdelinger. Direktør John Olsson, Brovst Sparekasse, glæder sig over det gode resultat og over at være kommet med i samarbejdet. - Vi kan mærke, at vi har fået et løft. Vi kan nu give bedre rådgivning på vigtige områder som investering og pension, fordi vi kan trække på folk fra rådgivningscentret i Hjørring, og det er resulteret i en række nye aftaler, siger John Olsson. Han glæder sig også over, at medarbejderne fra Brovst-området nu har mulighed for at komme rundt i andre afdelinger og prøve kræfter med nye opgaver. [ Mere 1. sektion side 20