Brovst

Brovst har ikke karakterer på nettet

BROVST:Selvom Undervisningsministeriet i en lov sidste sommer pålagde alle landets skoler at lægge elevernes karakterer på nettet, er der ingen sådanne tal at finde på Brovst Skoles hjemmeside. 1. august var egentlig skæringsdagen, hvor et klik skulle give alle adgang til karakterniveauet. Den deadline overholdt Brovst Skole ikke, i øvrigt lig flere andre skoler rundt om i landet. - Men vi arbejder på sagen, forsikrer viceinpektør Claus Larsen. Han vil ikke præcisere mere, end at karaktererne vil ligge klar i løbet af efteråret. Undervisningsministeriets lov har titlen "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne". Den skal gøre det nemmere for borgerene at kunne vurdere kvaliteten af undervisningen på skolerne, hedder det. Det er Claus Larsen ikke helt enig i: - Det siger så lidt. Karaktererne kan ikke stå alene. Det giver et unuanceret billede, mener Claus Larsen. Undervisningsministeriet har i øvrigt selv problemer med den nye lov. For at respektere eleveren er det ikke deres individuelle karakterer, men et gennemsnit, der bliver offentliggjort. Men i eksempelvis franskklasser med kun tre elever, vil et gennemsnit ofte være tæt på den enkelte elevs karakter.