Redningsvæsen

Brovst klar til kamp for ambulancen

Offentligt informations og debatmøde med repræsentanter for Falck, amt og amtspolitikere inden sagen tages op i amtsrådet

BROVST:På onsdag 5. februar arrangeres i Brovst-Hallen offentligt orienterings og debatmøde om ambulanceberedskabet. Det sker oven på amtets sundhedsudvalgs beslutning om at erstatte ambulancen med en enmandsbetjent akutbil, men inden spørgsmålet om ambulanceberedskabet tages op i amtsrådet. Politiske foreninger står bag debatmødet, med borgmester Mogens Gade (V) som ankermand. Siden sundhedsudvalgets overrumplende beslutning om nedlæggelse af ambulanceberedskabet har han skarpt kritiseret dels fremgangsmåden for beslutningen, dels forringelsen af akutberedskabet i en tyndt befolket egn, der netop har mistet sin sygehusskadestue. Den samlede kommunalbestyrelse sendte efter sit møde i sidste uge et harmdirrende brev til amtet, hvor man kritiserer beslutningen, og amtsborgmester Orla Hav (S) har allerede givet Brovst Kommune medhold i, at processen omkring sundhedsudvalgets beslutning var under al kritik, og at de demokratiske spilleregler om åbenhed ikke var fulgt. Derfor tages sagen op i amtets økonomiudvalg. Første skridt nået - Vi har nået det første skridt på vejen, nemlig at sagen behandles behandles politisk igen. Næste skridt bliver sværere at tage, men det skal ikke afholde os fra at komme med de argumenter, vi har. Vi har allerede afsendt et nyt brev fra kommunalbestyrelsen til amtsrådet med vore synspunkter, og vi vil kæmpe kampen indtil 11. februar, hvor amtsrådet har møde, fastslår Mogens Gade, der har mødt stor opbakning til kampen fra såvel politikerkolleger som borgere. Flere har spurgt, om der er noget, de kan gøre. - Jeg håber på, at der vil møde et stort antal deltagere frem i Brovst-Hallen. Her er nemlig en chance for dels at vise, at man ikke er tilfreds med nedlæggelse af ambulanceberedskabet, dels at få information om, hvad det er, amtet har tænkt sig med det nye beredskab, siger borgmesteren. Efter Mogens Gades velkomst vil har fremføre Brovst Kommunes holdning til dels sundhedsudvalgets kritiserede, lukkede fremgangsmåde, dels de konsekvenser, en fjernelse af ambulancen vil have for hele Han Herred. Falcks områdechef Torben Christensen og sektorchef, overlæge Flemming Knudsen, Nordjyllands Amt, vil gøre rede for den nye beredskabsplan og akutbilen, og baggrunden for beslutningen om at indsætte akutbilen i stedet for ambulancen. Derpå vil de fremmødte amtspolitikere fortælle om deres indstilling til ambulanceplanen. Kun to af de deltagende politikere er medlemmer af sundhedsudvalget, så resten har ikke været med i beslutningen. Formanden for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft (SF) er forhindret i at være til stede. I panelet sidder følgende politikere: Gunhild Bach Nielsen (R), Karsten Højen (S), Kurt Borregaard (DF), Knud Størup (T), Chr. Bach Iversen (V), Anders Stenild (C). Efter en pause bliver der mulighed for besvarelse af spørgsmål fra salen samt debat med amtspolitikerne, med Mogens Gade som ordstyrer.