Fodbold

Brovst-opfindelse giver flere job og ny bygning

Patent på ny maskine til genbrugsindustrien - medarbejderstaben ventes fordoblet fra 10 til 20 inden for et år

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Så­dan kom­mer et kø­le­skab til at se ud efter at have væ­ret igen­nem en ARP-genbrugsmaskine.

BROVST:Endnu en opfindelse hos ARP Scandinavia i Brovst - en maskine til fjernelse af fremmedlegemer i kasserede dæk, inden de formales til genbrug - ventes at kunne fordoble medarbejderstaben fra de nuværende 10 til 20 inden for et år. Samtidig ventes der med de øgede aktiviteter at blive behov for mere plads, og virksomheden er i gang med at forberede opførelsen af en ny bygning på ca. 300 kvadratmeter. ARP Scandinavia, der producerer maskiner til genbrugsindustrien i primært Skandinavien og England, har til huse i en 1100 kvadratmeter stor bygning på den nordlige side af Terndrupvej. Firmaet har sikret sig en byggegrund lige over for på den anden side af Terndrupvej, hvor den forestående udvidelse skal ske. - Vi har fået patent på vores nye opfindelse, og på baggrund af stor interesse på messer i Herning og Birmingham i England går vi nu i gang med at producere anlægget, siger sælger Erik Husted, ARP Scandinavia. I Birmingham var der en halv snes virksomheder, der viste interesse for anlægget. Erik Husted pointerer, at de store forventninger til den nye maskine er realistiske: - Vi skal ikke ud at finde nye kundegrupper, men skal handle med virksomheder, som vi kender i forvejen. Om baggrunden for den nye opfindelse fortæller Erik Husted og en af medarbejderne på værkstedet, Johannes Larsen: - Det er enorme mængder dæk, der bliver anvendt til genbrug, og det er utroligt, hvad der kommer med at fremmedlegemer, når dyngerne af dæk bliver læsset og kørt til formaling. Når mekanikere skifter dæk, sker det, at de glemmer skruer og forskelligt værktøj i de gamle dæk. Det sker også, at der kommer sten og andet med, når maskiner læsser dækkene. Det er et stort arbejde at pille disse ting ud manuelt, men det er nødvendigt, for ellers ødelægger de knivene i maskinerne, der skal findele dækkene. ARP Scandinavia har gennem årene udviklet maskiner til en række forskellige genbrugsformål. Bl.a. anlæg til nedbrydning af køleskabe, som på samlebånd befries for freon, og de forskellige materialegrupper ender som granulat. Virksomheden tilbyder også en maskine, der sorterer flasker og dåser i glas, plast og metal. Idémand til de nye produkter er normalt Heine Jensen, indehaver af ARP Scandinavia, og ideerne udvikles derefter i samarbejde med medarbejderne på værkstedet. - Genbrugstanken vinder stadig mere frem, fastslår Erik Husted. Genbrugsmaterialer bliver udvundet af alle tænkelige former for affald.