Lokalpolitik

Brovst snart klar med nye sommerhusgrunde

150 nye grunde i Krogen mellem Tranum by og Tranum Strand ventes klar til salg i løbet af sommeren

TRANUM:- Desværre, vi har ingen sommerhusegrunde ved Vesterhavet. Sådan har det længe lydt hos ejendomsmæglerne i Brovst, men nu er der lys forude. 150 nye sommerhusgrunde i Krogen mellem Tranum by og Tranum Strand vil bliv e udbudt til salg i løbet af sommeren, hvis det går efter planerne. Det bliver attraktive grunde på mindst 2000 kvadratmeter i naturskønne omgivelser. Det er Brovst Kommune, der efter at have fået nej til udstykning af sommerhusgrunde i det kystnære område har fundet arealer i Krogen, hvor der kan blive op til 500 grunde. I første omgang udstykkes 150. Byrådet har sagt god for projektet, indsigelser fra lodsejere er indarbejdet i planerne, teknikere i amtet har forhåndsgodkendt udstykningen, og planerne vil først i det nye år blive lagt ud til offentlig høring. Borgemester Mogens Gade (V) understreger, at den nye udstykning er i overensstemmelse med regionplanen og naturbeskyttelsesloven, og at den ligger uden for de kystnære områder. Og at der satses på store, attraktive grunde. - Mens den to måneders høring står på, vil projektet blive gennemgået på et borgermøde i Tranum. Mødet finder sted mandag 6. februar, oplyser bygningsinspektør Erik Tørholm fra Brovst Kommune. - Det vil sige, at projektet vil kunne godkendes endeligt at byrådet på dets møde i april, og derefter vil man kunne gå i gang med at byggemodne, tilføjer Tørholm. De tre lodsejere, der afgiver arealer til de første 150 sommerhusgrunde i Krogen, er Niels Berntsen, Nørresundby, 16 grunde, Kjell Jacobsen, Bratbjerggaarde, 54 grunde, og Niels Kristian og Niels Jørgen Jørgensen, Neder Nesgaard ved Tranum, 80 grunde. Lodsejerne er i gang med at få lavet lokalplaner for områderne, så grundene kan gøres klar til salg. Flere entreprenører, både lokale og ude fra, er interesseret i at købe arealerne, så de kan sælge dem i form af byggegrunde eller færdige sommerhuse. Ejendomsmægler Poul Johansen, Brovst, bekræfter, at der i øjeblikket ikke er sommerhusgrunde til salg i Brovst Kommune. - Vi får mange henvendelser og har en del interesserede på venteliste, siger Poul Johansen. Der er godt nok to ledige grunde i Krogen, men de er så højt oppe i pris, at de ikke er til at sælge. Poul Johansen tør ikke spå om, hvad de nye grunde i Krogen kommer til at koste. Morten Brix, EDC Mæglerne, Brovst, vurderer, at grundene vil komme til at koste omkring 275.000 kr.