Brovst Sognegruppe vil arbejde med perioden 1930-49

Brovst 4. september 2002 08:00

BROVST: Selv om der kun mødte syv interesserede til et møde omkring etablering at en lokalhistorisk sognegruppe i Brovst, så fik alle deltagerne et stort og perspektivrigt udbytte af aftenen på Kulturcenter Bratskov. Der var enighed om at sætte gang i et gruppearbejde med fokus på Brovst i 1930'erne og 1940'erne og med særlig interesse for besættelsesårene. - Sognegruppen, der har Hans Aage Bager som kontaktperson, tager nu fat på at indsamle effekter fra perioden. Har man noget liggende i en skuffe eller på loftet fra både den aktuelle periode eller fra andre perioder med tilknytning til Brovst, så modtager vi gerne materialet. Enten ved kontakt til Hans Aage Bager, Gyvelvej, eller ved at aflevere det på bibiloteket, fortæller Ejgil Bodilsen. Arne Sloth Kristoffersen, selv gammel Brovst-dreng, fortalte i samtaleform om sin barndomsår i byen og gav tilsagn om at ville deltage aktivt i sognegruppens arbejde. - Vi har til hensigt at arbejde frem mod muligheden for at udstille resultatet af arbejdet i løbet af det kommende forår. Sandsynligvis ved en billedsudstilling, der kan ledsages af foredrag om Brovst i den valgte tidsperiode. Der vil også blive taget kontakt til byens skoler med henblik på et samarbejde omkring historieundervisningen, fortæller Ejgil Bodilsen. Blandt de mange forslag, der også kom på bordet, da Ejgil Bodilsen som lokalhistorisk konsulent orienterede om mulige opgaver for en sognegruppe, var, byvandringer med besøg ved historiske huse og arealer. Bl.a. C.O. Jensens Maskinfabrik, de mange kirkesamfund og byens tidligere brugsforeninger. På et tidspunkt var der tre brugsforeninger i den forholdsvis lille by. Dette var begrundet i borgernes sociale skel. - Sognegruppen vil også arbejde med udgivelsen af en informationsfolder, der skal fortælle om det lokalhistoriske arbejde. Vi vil gerne have så mange som muligt aktiveret i arbejdet. Det får vi bl.a. ved at arrangere byvandringer og ved at aktivere borgerne i forbindelse med indsamling af eksempelvis billeder af historisk interesse. Ved en byvandring i Torslev deltog omkring 50 lokalhistorisk interesserede. Ejgil Bodilsen tilføjer, alle billeder med Brovst-motiver modtages med glæde.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...