Brovst

Brovst Stifter måske erhvervspris

} Den årlige generalforsamling i Brovst Erhvervsinvest A/S trak i lighed med tidligere år kun 15 af de 300 aktionærer til. Af bestyrelsens beretning fremgik det, at der ikke havde været ansøgninger om støtte eller lån i 2003. Derfor overvejer bestyrelsen nogle initiativer, som kan give selskabet PR. Et konkret forslag er at indstifte en erhvervspris, som skal uddeles hvert år. Kerneområdet for selskabet er fortsat iværksættere, hvor der kan være muligheder for nye arbejdspladser. Erhvervsinvest satser derfor på et fortsat tæt samarbejde med kommunens erhvervschef. Der var genvalg af både bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. Årets regnskab viste i øvrigt et resultat på 17.276 kr. efter skat og en egenkapital på 687.380 kr.