Hospitaler

Brovst Sygehus - skal det bestå eller lukkes - eller noget helt andet?

Hen­ning Mysager

Hen­ning Mysager

Af Henning Mysager Kastanievej 2, Brovst, formand for Støtteforeningten for Brovst Sygehus SYGEHUSSTRUKTUR: Debatten om den fremtidige sygehusstruktur er på sit højeste. Tirsdag den 15. maj beslutter regionsrådet, hvordan hovedlinierne og tidsplanen for gennemførelse af ændringer skal være. Det har under hele forløbet været Støtteforeningens primære holdning, at lokalbefolkningens tryghed i sygdomstilfælde bedst sikres ved at bevare Brovst Sygehus. Om ikke i uændret skikkelse så dog så tæt som muligt på denne. Dette synspunkt har vi ved flere lejligheder fremført over for medlemmer af regionsrådet. Senest under det officielle høringsmøde i Aalborg den 11. april. Støtteforeningens bestyrelse har i debatforløbet været i nær kontakt og dialog med såvel regionsrådsmedlemmer som ledelsen på Brovst Sygehus og Jammerbugt Kommune. Herunder er vi kommet til en erkendelse af, at muligheden for at opnå vort primære mål – at bevare Brovst Sygehus helt eller delvis uændret – ikke vil være realistisk opnåeligt. Dette er desværre blevet bekræftet senest i Sundhedsstyrelsens kommentarer til regionens strukturplan den 24. april. Vi har derfor i stedet for blot at blive ved med at forfægte et synspunkt for et syns skyld, men uden mulighed for at blive hørt, valgt at indgå i dialog og samarbejde med Jammerbugt Kommune og ledelsen på Brovst Sygehus om et alternativ, der kan blive den bedst mulige løsning for befolkningen i Jammerbugt Kommune. Kommunen har udarbejdet et meget flot og visionært projekt om et sundhedshus drevet af regionen og kommunen i fællesskab og indeholdende visse sygehusfunktioner. Det kan være svært at tænke nyt, men det er endnu sværere at få andre til at følge med på nye tanker og idéer. Og aller sværest er det da, når disse andre er dem, der skal sige god for, at de ny idéer kan realiseres. Støtteforeningen indbyder nu borgerne i Jammerbugt Kommune til et offentligt møde i Brovst-Hallen onsdag 9. maj, hvor det er lykkedes os at få tilsagn om deltagelse fra toppen af regionsrådet. Det er absolut sidste chance for at fortælle regionsrådsmedlemmerne, hvordan vi her på stedet ser på sagen, og for at påvirke dem til at sikre den størst mulige tryghed for den lokale befolkning. Det er derfor bestyrelsens håb, at mange vil møde op, så regionsrådsmedlemmerne får et klart billede af befolkningens opbakning til Brovst Sygehus – nu og i fremtiden – i den ene eller den anden form!