Sport

Brovst vælger Eurosport og dropper TV2 Sport

BROVST:På en ekstra generalforsamling i Brovst Antenneforening blev det besluttet, at Eurosport skal være foreningens sportskanal. Valget stod mellem Eurosport og TV2 Sport. Valg af Eurosport betyder uændret kontingent, mens valg af TV2 Sport ville resultere i en kontingentforhøjelse på 200 kr. pr. år pr. tilslutning. Bestyrelsen informerede om forskellige rettigheder og om, hvordan fodboldkampene fra den danske Superliga og UEFAs Champions League fordeles mellem TV3, TV3+ og TV2 Sport. Derefter blev der holdt en skriftlig afstemning om de to sportskanaler, hvor resultatet var 42 stemmer for Eurosport og 12 for TV2 Sport, mens der var to ugyldige stemmer, oplyser antenneforeningens formand Jan Jensen. 46 medlemmer var mødt til den ekstra generalforsamling, og 10 havde en fuldmagt med. På generalforsamlingen oplyste bestyrelsen endvidere, at DRs nye nyhedskanal DR Update kommer på foreningens net. Kanalen er gratis og kan ventes på nettet i løbet af uge 24. Den vil blive placeret på S14 -252,25 Mhz. Ud over valg af sportskanal blev der på den ekstra generalforsamling behandlet endnu et punkt: Et forslag om halvårlig opkrævning af kontingent. Bestyrelsens forslag om at gå fra helårlig til halvårligt opkrævning blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Forslaget træder i kraft 1. januar 2008, og kontingentopkrævning vil derefter ske primo januar og juli.