Brovst

Brovst

I DAG 10.30 Stadion ved Brovst Hallen: Landsgardestævne med konkurrence i tattoo. Ca. kl. 14: Præmieoverrækkelse ved borgmester Mogens Gade. 19.30 Tranum Forsamlingshus: Banko. Arr.: Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub. I MORGEN 10-16 Bratskov: Tom Oxager udstiller malerier. 19.30 Tranum Præstegård: Møde om sammenlægning af menighedsrådene i Lerup, Tranum og Koldmose til et fælles pastoratråd. Arr.: Menighedsrådene.