EMNER

Brovstfabrik i front med rummeligt arbejdsmarked

11 af virksomhedens 65 medarbejdere er i dag nydanskere fra Bosnien, Indonesien og Irak

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fa­bri­kant Bjar­ne Nørskous åben­hed over for det rum­me­li­ge ar­bejds­mar­ked har skaf­fet ham man­ge gode med­ar­bej­de­re. arkivfoto: kurt bering

BROVST:Åbenhed over for det rummelige arbejdsmarked - det at tilbyde job til folk, der har svært ved at opnå fast arbejdspladstilknytning - har skaffet indehaveren af Brovst Blikvarefabrik, Bjarne Nørskou, mange gode medarbejdere. Et af de seneste eksempler er 60-årige Bjarne Vestergaard fra Lundby syd for Aalborg. Han kom ind som voksenlærling og er efter fire års læretid blevet fastansat - og kører nu daglig de 100 km til og fra arbejde på sin gamle østtyske MZ-motorcykel med sidevogn. Arbejde og motorcykel hører uadskilleligt sammen for Bjarne Vestergaard. Den kombination er hans form for livskvalitet. - Motorcykel har været mit eneste transportmiddel i 30 år, så der er ikke andre muligheder, uanset om det er solskin eller snevejr, siger Bjarne Vestergaard. Han mistede sit job som laboratorietekniker hos Hygæa i Aalborg efter 27 år og gik straks i gang med at finde et nyt job - og kom efter at have søgt et halvt hundrede steder i lære som maskinarbejder i Brovst. - Jeg skal have noget at stå op til for at få struktur på dagen, og jeg har brug for små faglige succeser hver dag, siger den motoriserede supermand. Fabrikant Bjarne Nørskou er glad for, at han tog Bjarne Vestergaard i lære: - Jeg har fået en virkelig dygtig medarbejder, og jeg har ikke oplevet, at han er kommet for sent én eneste gang. Jeg kan huske et par gange, at der har været snestorm, og da er Bjarne nået frem, selv om han har længst til arbejde, mens medarbejdere tættere på ikke er kommet. Det rummelige arbejdsmarked med social ansvarsbevidsthed har fungeret på den over 100 år gamle Brovst Blikvarefabrik, længe før emnet for alvor kom på dagsordenen for ikke så mange år siden. Allerede i 1940’erne, da der endnu ikke var sygelønsordning, indførte fabrikkens stifter, Bjarne Nørskous farfar Andreas Nørskou, en sådan ordning. Medarbejderne indbetalte 10 øre pr. timeløn, og ved sygdom doblede fabrikanten beløbet op. Brovst Blikvarefabrik er kendt vidt omkring for dens måde at håndtere det rummelige arbejdsmarked på, og Bjarne Nørskou har holdt en række foredrag om emnet i erhvervskredse og på virksomheder. Bjarne Nørskou har gennem årene beskæftiget en række nydanskere. - Det er normalt begyndt med, at de er kommet i jobtræning. Målet er selvfølgelig, at det skal resultere i faste job, og sådan er det gået i langt de fleste tilfælde, siger Bjarne Nørskou. Af Brovst Blikvarefabriks 65 medarbejdere er de 11 i dag nydanskere fra Bosnien, Indonesien og Irak, og to medarbejdere er i fleksjob. { Læs mere MitLiv forside