Brud må få følger

Ugens spørgsmål: Har kommunerne så gode forklaringer på, at aftalen med regeringen om økonomien i 2008 ikke er overholdt, at regeringen bør undlade at gribe ind?

Hej Rikke Jeg synes mest af alt, det er en pinlig affære for kommunerne samlet set. Der er indgået en kollektiv aftale gennem KL, og det er skuffende, at den ikke overholdes. Det sætter spørgsmålstegn ved det nuværende aftalesystem. For mig at se ligger problemet i manglende solidaritet blandt kommunerne, idet en række kommuner tilsyneladende vil være i stand til at sætte skatten ned uden dog at gøre det. Så hvis der skal ¿straffes¿, bør regeringen ikke kun se på de kommuner, der sætter skatten op, men også de, der ikke sætter den ned. Venlig hilsen Anders Kære Anders Jeg er enig i dine synspunkter. I aftalen fik de enkelte kommuner mulighed for at hæve skatten, blot de samlet ikke oversteg 750 mio. kr. Nu er de landet på næsten det dobbelte beløb. Det til trods for, at kommunerne samlet har en likviditet på i alt 25 mia. kr. Det tyder på, at mange af landets kommuner prøver at sikre sig på bekostning af mindre bjergsomme kommuner. Med venlig hilsen Rikke Karlsson Hej Rikke En aftale er en aftale, og derfor kan regeringen naturligvis ikke blot lade det gå ubemærket hen, at aftalen med KL ikke er blevet overholdt. Det må have nogle konsekvenser, for ellers er der ingen ide i at lave aftaler. Jeg tror, det er nødvendigt at gentænke, hvordan man indgår disse aftaler. Måske er det nødvendigt at aftale direkte med hver enkelt kommune, men der er formentlig også andre muligheder. Så der er behov for en dialog om, hvordan dette i fremtiden kan fungere. Venlig hilsen Anders Kære Anders KL¿s vigtigste opgave er at holde styr på kommunerne, så de overholder de aftaler, der er indgået med staten. Derfor har KL et alvorligt forklaringsproblem, når de ikke holder orden i egne rækker. Der er ingen tvivl om, at en række kommuner har optrådt usolidarisk ved at hæve skatten og samtidig have penge på kistebunden. Derfor kunne et bud nu og her være at gennemføre en individuel behandling af de enkelte kommuners budgetter, eller man kunne overveje at gribe ind med et reduceret bloktilskud over for de kommuner, der har sat skatten op. Lad os håbe regeringen snart kan trække et brugbart løsningsforslag op af værktøjskassen. Med venlig hilsen Rikke Karlsson Hej Rikke Jeg mener, det er alt for unuanceret blot at straffe de kommuner, der sætter skatten op. Det er netop kernen i problemet ¿ den manglende solidaritet kommunerne imellem. Derfor er det nødvendigt at se på alle kommunerne. I virkeligheden burde KL selv tage sagen op og få problemet løst, da det er dem der på vegne af kommunerne har indgået aftalen. Og for fremtiden tror jeg, der er behov for en nytænkning af aftalesystemet, så en situation som denne ikke opstår igen. Venlig hilsen Anders Kære Anders Jeg mener, det er forkasteligt, hvis man lader de kommuner, der har ladet skatten stige, slippe at sted med det, uden man pålægger dem en straf. Enhver kan forestille sig, at budgetaftalerne ikke vil blive overholdt i de kommende år, hvis kommunerne opdager, de kan gøre, som de vil med aftalerne. Det vil i sidste ende medføre, at aftalesystemet vil blive sat ud af kraft. Vi skal også huske på, at der er et bredt forlig i Folketinget omkring budgetterne, det kan ikke være rigtigt, at kommunerne kan blæse højt og flot på det uden sanktioner. I fremtiden synes jeg, at man bør lave individuelle aftaler med kommunerne. Med venlig hilsen Rikke Karlsson [ Anders Broholm er 23 år og bor i Gærum, Frederikshavn. Han er Bachelor i Samfundsfag og studerer pt. Historie som sidefag på Aalborg Universitet. Han har bl.a. arbejdet som lærervikar og i butik. Er medlem af byrådet i Frederikshavn og medlem af Regionsrådet. Han er folketingskandidat for Venstre i Nordjylland, opstillet i Frederikshavn kreds. www.andersbroholm.dk [ Rikke Karlsson er 42 år gammel og bosiddende i Støvring. Tidligere socialarbejder og efterskolelærer, ligesom hun har været ansat som skoleleder på en specialskole for adfærdsvanskelige unge. I øjeblikket siddende i et vikariat på Bavnebakkeskolen i Støvring. Folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Frederikshavns-kredsen. 1. suppleant til folketinget og regionsrådet.